Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2018 Biyoloji Ögretmenlerinin Sosyobilimsel Konularla Ilgili Pedagojik Alan Bilgilerinin Incelenmesi.

  Working Group

  Denizli, Turkey

 • 2018 Ortaokul 5.,6., ve 7. Sınıf Ögrencilerinin Bilimsel Sorgulama Anlayısları.

  Working Group

  Denizli, Turkey

 • 2018 Biyoloji Ögretmenlerinin SosyobilimselKonular ile Ilgili Yaklasımları

  Working Group

  Edirne, Turkey

 • 2018 An Investigation of the Relationship between Understanding of Socioscientific Issues and Pedagogical Content Knowledge about Socioscientific Issues.

  Working Group

  Malmö, Sweden

 • 2018 Biyoloji Ögretmenlerinin SosyobilimselKonular Hakkındaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Demografik Degiskenler AçısındanIncelenmesi

  Working Group

  Edirne, Turkey

 • 2018 Sosyobilimsel Konuların Ögretimine Yönelik Bir Ögrenme ve Ögretme Çerçevesi: Fen Bilimleri Ögretmenleri ile Bir Delphi Çalısması

  Working Group

  Edirne, Turkey

 • 2018 International CollaborativeInvestigation of High School Students’ Understandingsof Scientific Inquiry – A Follow Up Study.

  Working Group

  Georgia, United States Of America

 • 2018 Teachers’ Pedagogical Content Knowledge For Socioscientific Issues.

  Working Group

  Georgia, United States Of America

 • 2017 Towards Developing A Learnıng And Teachıng Framework For Ssi-Based Science Education: Results Of A Delphi Study.

  Working Group

  Dublin, Ireland

 • 2017 Understanding of Scientific Inquiry: An International Colloborative investigation of seventh grade students.

  Working Group

  Dublin, Ireland

 • 2017 Examining Turkish Biology Teachers’ Pedagogical Content Knowledge For Socioscientific Issues.

  Working Group

  Dublin, Ireland

 • 2017 Scientists’ Belief Systems Framing Their Thınkıng And Decisions About Socioscientific Issues: Pedagogical Implications For Ssı-Based Scıence Educatıon.

  Working Group

  Dublin, Ireland

 • 2017 The Effects of Replicating Historical Experiments And Models On Students’ Attitudes Towards Science And Their Understandings Of Nature Of Science.

  Working Group

  Dublin, Ireland

 • 2017 The Development of A Learning And Teaching Framework For SSI Based Science Education.

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 2017 Tarihi Deney ve Modellerin Tekrarlanması Yaklasımının Ögrencilerin Bilime Karsı Tutumları ve Bilimin Dogası Anlayısları Üzerine Etkisi

  Working Group

  Muğla, Turkey

 • 2017 Evolution Teaching Self Efficacy Scale: Validityand Reliability Study.

  Working Group

  Antalya, Turkey

 • 2017 Does it Matter to be Informed - Naive or not? An Example of Professional Development Program about NOS

  Working Group

  Texas, United States Of America

 • 2017 International Collaborative Investigation of Beginning Seventh Grade Students’ Understandings of Scientific Inquiry

  Working Group

  Texas, United States Of America

 • 2016 Sosyobilimsel Konularla ilgili Pedagojik Alan Bilgisi Enstrümanının Gelistirilmesi.

  Working Group

  Trabzon, Turkey

 • 2016 Tarihi Deney ve Modellerin Tekrarlanması Yaklasımının Ögrencilerin Bilime Karsı Tutumları ve Bilimin Dogası Anlayısları Üzerine Etkisi

  Working Group

  Trabzon, Turkey

 • 2016 Bilimin Dogası Ögretimi için Içerige Özgü Etkinlik Gelistirilmesi

  Working Group

  Trabzon, Turkey

 • 2016 An Instrument to Assess Pedagogical Content Knowledge for Socioscientific Knowledge PCK SSI.

  Working Group

  Braga, Portugal

 • 2016 Egitim Arastırmalarında Alan YazınTaramasını Kolaylastırıcı Bir Araç Makale Analiz Formu

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 2016 The development of an instrument for assessing pedagogical content knowledge for socioscientific knowledge PCK SSI.

  Working Group

  Maryland, United States Of America

 • 2015 Understanding teachers ability to identify nature of scientific knowledge in educational critical scenarios

  Working Group

  Helsinki, Finland

 • 2015 Assessing teachers competencies in teaching nature of scientific knowledge through educational critical scenarios.

  Working Group

  Illinois, United States Of America

 • 2014 Fen Bilimleri Ögretmenlerinin Sosyobilimsel Konuları Çözümlemede Bilimin Dogası Anlayıslarını Kullanabilme Becerileri

  Working Group

  Adana, Turkey

 • 2010 Educational Reforms as Paradigm Shifts Utilizing Kuhnian Lenses to Understand Teacher Resistance to Educational Reform.

  Working Group

  Ljubljana, Slovenia

Scholarships

 • 2018 - 2018 International Committee Scholarship

  Other International Organizations

 • 2017 - 2017 International Comittee Scholarship

  Other International Organizations

 • 2016 - 2016 International Comittee Scholarship

  Other International Organizations

 • 2015 - 2015 Professional Development Project,

  University

 • 2014 - 2015 Yurt Dısı Doktora Arastırma Destegi

  YOK

 • 2008 - 2008 Turkish Student Teacher Internship Project

  Fulbright Program

Citations

Total Citations (WOS): 30

h-index (WOS): 2