Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’deki sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarının içerik açısından incelenmesi

1st INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH AND TEACHEREDUCATION CONGRESS, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017

Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Sosyal Bilgiler Öğretmen Eğitimi Programı

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.381-382

Kitap & Kitap Bölümleri

DEMOKRATİK VATANDAŞLIKEĞİTİMİNDE TARTIŞMALI KONULAR

Kuramsal Temeller ve Güncel Tartışmalar Işığında 21. YüzyıldaVatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi, Öztürk Cemil, İbrahimoğlu Zafer, Yıldırım Gülten, Editör, Pegem, İstanbul, ss.283-296, 2019

TARTIŞMALI KONULAR VE KANIT TEMELLİ ÖĞRENME: Tehlikeli Konular Güvenli Sınırlar

Kimlik Belirleyen Derslerde Kanıt Temelli Öğrenme, Kabapınar Yücel, Editör, Pegem Akademi, İstanbul, ss.187-220, 2019