Education Information

Education Information

 • 1994 - 2002 Doctorate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Econometrics, Turkey

 • 1992 - 1994 Post Graduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Econometrics, Turkey

 • 1984 - 1990 Under Graduate

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Uygunluk Analizi ve Tekstil Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı Üzerine Bir Uygulama.

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı

 • 1994 Post Graduate

  “Farklı Sosyo-Kültürel Gruplardaki Bireylerin Tüketim Bağımlılığının İncelenmesinde Ayırım Analizi

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı