Education Information

Education Information

  • 2001 - 2015 Doctorate

    Marmara University, Faculty Of Dentistry, Klinik Bilimler Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2015 Doctorate

    Bilgisayar destekli tasarım ve üretim sistemiyle üç farklı materyalden yapılan posterior kuronların kırılma dirençlerinin incelenmesi

    Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü