Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Siyasetinde Etkin Bir Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol.123, no.242, pp.157-182, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Cumhuriyet Öncesinde Avukatlık ve İstanbul Barosu’nun Kuruluşu

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.127-168, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lozan Barış Görüşmeleri Sürecinde Kritik Bir Diplomasi Örneği: İzmir Limanı Meselesi

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.77-98, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halas-ı Vatan Cemiyeti

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, pp.345-368, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

İleri Gazetesi’nde Cumhuriyet

Türklük Araştırmaları Dergisi, pp.567-588, 2008 (Other Refereed National Journals)

Liberty and Entente Party’s Approach to Armenian Question

Review of Armenian Studies, pp.133-147, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

İtilaf Devletlerinin İstanbul’u Resmen İşgali ve Faaliyetleri

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, pp.677-693, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbrahim Hakkı Bey’in İzmit Mutasarrıflığı

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, pp.105-123, 2004 (Other Refereed National Journals)

Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Kuva-yı Milliye’ye Karşı Takip Ettiği Siyaset

Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, pp.23-29, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’nin NATO’ya Girişi ve Basındaki Yankıları

I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.307-314

Atatürk’ün Milli İktisat Politikasına Bir Örnek: Yerli Malları

VI. Uluslararası Atatürk Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 November 2007, vol.1, pp.1341-1375

Books & Book Chapters

Minber Gazetesinde Tevfik Paşa Hükümetine Yöneltilen Eleştiriler

in: İmparatorluklar Çağına Veda, Bülent Bakar,Okan Yeşilot,Süleyman Beyoğlu,Mehdi Genceli, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.402-435, 2019

Stalin Dönemi Türk-Sovyet İlişkileri

in: Stalin ve Türk Dünyası, Emine Gürsoy Naskali,Liaisan Şahin, Editor, Kaknüs tarih, İstanbul, pp.77-97, 2007

Hürriyet ve İtilaf Fırkasının Ermeni Meselesine Yaklaşımı

in: Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu, Bülent Bakar, Necdet Öztürk, Süleyman Beyoğlu, Editor, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, pp.302-320, 2007

Mütareke Dönemi Divan-ı Harb-i Örfileri ve Ermeni Soykırımı İddialarındaki Yeri

in: Çeşitli Yönlerden Türk-Ermeni İlişkileri, Şafak Ural,Kazım Yetiş,Feridun Emecen, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.173-183, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Sunay, Jevdet

Encyclopaedia Islamica Foundation, pp.00, 2019

Expert Reports

Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Önlenmesi ve Tazmini.

İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, pp.3, İstanbul, 2015