Education Information

Education Information

 • 1995 - 2002 Doctorate

  Marmara University, Institute of Turkic Studies, Turkey

 • 1991 - 1994 Post Graduate

  Marmara University, Rectorate, Atatürk's Principles and History of Revolution, Turkey

 • 1987 - 1991 Under Graduate

  Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, History, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Sadrazam Damat Ferit Paşa

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 • 1994 Post Graduate

  Elviye-i Selase'de Ermeni Hareketleri

  Marmara Üniversitesi, Rektörlük, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü