Publications & Works

Articles Published in Other Journals

INNOVATION, SUPPORT, SUSTAINABILITY: TURKISH ECONOMY AND AGRICULTURE

lnternational Journal of Geography and Geography Education, no.44, pp.475-488, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türkiye’de Meydana Gelen Büyük Depremlerin Yerleşme ve Demografik Yapı Üzerindeki Etkileri (1927-2020)

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, no.4, pp.620-644, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Hidrografik Yapısı, Su Sorunu ve Çözüm Önerileri

Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.45, pp.77-98, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Covıd-19 (Coronavirüs) Pandemisinin Durumu Ve Algoritmik Hesaplamaya Göre Gelecekteki Durum Analizi”

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.6, no.25, pp.535-546, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Melet Çayı Havzası’nın Aşağı Kesiminde Yaşanan Mekânsal Değişimin Potansiyel Taşkınlardan Etkilenme Durumu

lnternational Journal of Geography and Geography Education, pp.439-453, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 Pandemisinin İstanbul'da Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Hayat Üzerindeki Etkileri

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, 24 - 25 October 2020 Sustainable Development

Bağcılar İlçesindeki Acil Toplanma Alanlarının Genel Özellikleri Ve Potansiyellerine Eleştirel Açıdan Bakış

SADAB 6th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences Symposium October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia, Batumi, Georgia, 3 - 04 October 2020

İSTANBUL UN İÇME SUYU HAVZALARININ EKOLOJİK SORUNLARI

III. ULUSAL JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU, Hatay, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.373-382

Books & Book Chapters

Erbaa Şehrinini Yer Değiştirmesi ve Mekansal Gelişimi

in: Beşeri ve İktisadi Coğrafya Araştırmaları (Prof.Dr. Nuran Taşlıgil’xxe Armağan), Süheyla Üçışık Erbilen, Güven Şahin, Editor, Eski Babil Yayınları, İstanbul, pp.507-523, 2019

Büyükçekmece Gölü Havzası Arazi Kullanımı ve İnsan İlişkisi

in: Coğrafya da Yeni Yaklaşımlar New Approaches in Geography Prof Dr h c İbrahim Atalay a Armağan, Prof. Dr. Recep EFE, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi MatbaasıDEÜ Tınaztepe Kampüsü 35390 Buca - İzmir, İzmir, pp.474-481, 2015

THE POLLUTION PROBLEM OF DANUBE AND EFFECTS TO THE BLACK SEA

in: BALKAN STUDIES I (Geography & Geostrategy), a, Editor, CYRİL AND METHODİUS UNİVERSTY, Skopje, pp.1-2, 2011

THE POLLUTION OF THE BLACK SEA COAST OF TURKEY

in: BLACK SEA BASIN STUDIES, a, Editor, DONETSK NATİONAL UNİVERSTY PUBLISHNG, Donetsk, pp.358-376, 2011