Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Koklear İmplant Kullanan Çocuklarda Spektral Çözünürlüğün Değerlendirilmesi

Marmara Odyoloji Günleri 2019, İstanbul, Türkiye, 24 Mayıs 2109 - 25 Mayıs 2019, ss.10-11

Müzikle ilgili Yaşam kalitesi anketinin Türkçeye Uyarlanması

Marmara Odyoloji Günleri2019, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2019, ss.8-9

Kliniğimizdeki parotis olgularımız

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012

Larengeal dev hücreli granülom

31.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2009

Koklear malformasyonlu hastalarda koklear implantasyon

31.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2009

Vibrant Soundbridge Orta kulak implantı İlk Türk vakaları

29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2007, cilt.3, ss.167-172

Vibrant Soundbridge middle ear implant first Turkish cases

7th Balkan Congress of Otorhinolaryngolgy Head and Neck Surgery, Edirne, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2006, cilt.3, ss.167-172

Cochlear Implants in Children

4 th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, S-Hertogenbosch, Hollanda, 14 - 17 Haziran 1998 identifier identifier identifier

Cochlear Implants in Adults

Politzer Society XXI. Annual Meeting, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Haziran 1998 identifier identifier identifier