Education Information

Education Information

 • 2001 - 2007 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Özel Hukuk (Dr), Turkey

 • 1997 - 2001 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Avrupa Birliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Law, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Türk ve isviçre borçlar kanunlarına göre yayın (neşir) sözleşmesi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr)

 • 2001 Postgraduate

  Marka Lisans sözleşmeleri

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)