Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2020 - Continues Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

    Editor