Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Covid-19 Aşısının İş İlişkilerine Etkileri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.27, no.1, pp.693-715, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

İşe Başlatmama Tazminatının Belirlenmesinde Emekliliğin Ölçüt Olarak Değerlendirilmesi

Sicil İş Hukuku Dergisi, no.38, pp.125-138, 2018 (Other Refereed National Journals)

Küçüklerin Çalışmasına İlişkin Yasak ve Sınırlamalar ile Bunlara Aykırılık Halinde İş Sözleşmesinin Geçersizliği Sorunu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.20, no.1, pp.355-410, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Arabuluculukta Uzmanlık-Özellikle İş Hukukunda Uzmanlık Üzerine Düşünceler

Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 November 2020, pp.35-58

İş Hukukunda Kadın Kotalarının Pozitif Ayırımcılık Kapsamında Değerlendirilmesi

Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasa’nın Özel Hukuka Etkileri, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2021, pp.319-322

Books & Book Chapters

İş Hukukunda Engellilik Temelinde Ayırımcılık

in: Engelli Hakları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Sağlam İpek Karaman Coşgun Özlem, Editor, Seçkin, pp.81-98, 2019

İş Sözleşmesinin Kurulmasında Sağlığa İlişkin Veriler

in: İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar, Centel, Tankut, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.261-318, 2018

Yaş Ayırımcılığı Yasağı Kapsamında İş Sözleşmesinin Sona Errmesinde Yaş ve Emekliliğin Değerlendirilmesi

in: İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar, Kübra Doğan Yenisey, Seda Ergüneş Emrağ, Editor, Beta, İstanbul, pp.313-377, 2017

Engellilik Kavramının ve Engellilerin Sosyal Güvenlik Haklarının Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Değerlendirilmesi

in: Engelli Hukukuna Giriş Sempozyumu, Sağlam, İpek; Özen, Burak; Özdemir, M. Erdem; Pamuk, Gülfem; Şirin, Tolga; Ünal, Canan; Armutçuoğlu, Can , Editor, Legal, pp.17-66, 2015