Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Özel Hukuk (Dr), Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Galatasaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Faculty Of Law, Hukuk Pr. (Tam Burslu), Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  İş Hukukunda yaş ayırımcılığı

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Karşılaştırmalı Hukuk ışığında Sosyal Güvenlik Hukukunda Özürlüler ve Yeni Yaklaşımlar: Türkiye Açısından Uygulanabilirliği

  Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli)