Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sakro-Pelvik Travmalara Genel Yaklaşım

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Bülteni, sa.88, ss.2-8, 2020 (Hakemsiz Dergi)