Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Müşteri Sözleşmelerinden Hasılatın Özellikli Durumlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, vol.12, no.3, pp.625-649, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnşaat Sözleşmelerinde Edim Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi

Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.19, no.58, pp.213-236, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özkaynağa Dayalı ve Nakde Dayalı Hisse Bazlı Ödemelerin Finansal Performansa Etkileri

Muhasebe Enstitüsü Dergisi, no.61, pp.47-66, 2019 (Other Refereed National Journals)

Determinants of Effective Tax Rates in Turkey

Journal of Research in Business, vol.4, no.1, pp.35-45, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TFRS 16 – Kiralamalar’ın Grup İçi Muhasebe Politikaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.55-76, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kiralama İşlemlerinin TFRS 16’ya Göre Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi

Mali Çözüm, vol.28, no.149, pp.85-122, 2018 (Other Refereed National Journals)

Risk Raporlaması Mevzuat ve Uygulama Açısından Almanya ve Türkiye Karşılaştırması

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.19, no.4, pp.981-1017, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cash Holdings of Turkish Firms

23. Uluslararası Finans Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.809-822 Creative Commons License

Explanatory Factors of Dividend Payout Ratios in Turkey

V. International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2019, Bursa, Turkey, 1 - 04 May 2019, pp.170-176

Determinants of Effective Tax Rates: A Study on Turkish Listed Companies

EMFAIC - Emerging Markets Finance Accounting International Conference 2018, Linz, Austria, 17 - 19 October 2018

Student Self-Efficacy in Introduction to Accounting: A Case Study From Turkey

International Conference Education, Research and Development, 4 - 08 September 2017, vol.15, pp.246-253

Books & Book Chapters

Income Smoothing Behavior and Its Association with Family Ownership

in: Behavioral Finance, Helmut Pernsteiner, Haluk Sumer, Meltem Ulusan Polat, Editor, Linde Verlag, Viyana, pp.1-22, 2019

Dijital Finansal Raporlama Aracı Olarak ”XBRL” ve ”iXBRL”

in: Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları, Prof. Dr. Muazzez Babacan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.379-398, 2019

Fraud Risk Assessment als Grundelement von Fraud Risk Management

in: Risikomanagement in Unternehmen, Stephan Schöning, E. Handan sümer Göğüş, Helmut Pernsteiner, Editor, Springer Gabler, Wiesbaden, pp.377-395, 2017

Kurumsal İtibar İle Şirket Değeri Arasındaki İlişki: İmalat Sektöründe Bir Araştırma

in: İtibar Yönetimi, Sumer, Haluk; Pernsteiner, Helmut , Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.361-382, 2014

Kurumsal İtibar ile Şirket Değeri Arasındaki İlişki:İmalat Sektöründe Bir Araştırma

in: İtibar Yöntemi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Editor, Beta Basım, İstanbul, pp.361-382, 2014

Bilanzstrukturen türkischer Grossunternehmen

in: Finanzierung und Controlling in Emerging Markets, Helmut Pernsteiner, Haluk Sumer, Editor, Linde Verlag, Viyana, pp.127-148, 2011

Analyse der finanzillen Lage der IMKB-100 Unternehmen waehrend der Krise

in: Management in Emerging Markets, Helmut Pernsteiner, Haluk Sumer, Editor, Linde Verlag, Viyana, pp.47-68, 2010