Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationship of the cycle threshold values of SARS-CoV-2 polymerase chain reaction and total severity score of computerized tomography in patients with COVID 19.

International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases, cilt.101, ss.160-166, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pediatrik Lenfoma Olgularında Tedaviye Yanıtın ADC ile Değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017