Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mısır’daki Olayların Sunumu Örneğinde Medyada Gerçek ve Gerçeğin İnşası

[IS IT REAL?] INTERNATIONAL SEMIOTIC CONFERENCE, Ankara, Turkey, 8 - 10 October 2013

Books & Book Chapters

Gayri İnsaniliğin Özgürleştirilmesi

in: Dijital Medyanın Ekonomi Politiği, Cengiz Anık, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.222-229, 2020