Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Oral Liken Planus: Tanı,Tedavi ve İki Yıllık Takip: Olgu Sunumu

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019