Education Information

Education Information

 • 2002 - 2019 Associate Degree

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü, Turkey

 • 1996 - 2000 Doctorate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Muhasebe Finansman (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

 • 1990 - 1996 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Business Administration, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Yl) (Tezli)

 • 1996 Postgraduate

  Enflasyonun Maliyet Unsurları Üzerindeki Etkileri

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü