Education Information

Education Information

  • 2020 - Continues Doctorate

    Galatasaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Turkey

  • 2014 - 2019 Postgraduate

    Bogazici University, Instıtute Of Ataturk Prıncıples And Hıstory Of Reforms, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

  • 2010 - 2014 Undergraduate

    Marmara University, Faculty Of Political Sciences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey