Education Information

Education Information

 • 1995 - 2002 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Maliye (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Maliye (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1987 - 1992 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  KAMU KESİMİ İÇİNDE SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ YERİ ve EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Yl) (Tezli)

 • 1995 Postgraduate

  Türkiye'de 1980 sonrası para yaratma gelirleri

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Yl) (Tezli)