Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2012 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat (Yl) (Tezli)

  • 2011 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Hakkari Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü