Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2014 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

  • 2014 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü