Biography

Başkent Üniversitesinde Yönetim Organizasyon ana bilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2011 - 2018 yılları arasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Asistan ve Dış İlişkiler Akademik Merkezi Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. AB, Tübitak ve Kalkınma bakanlığı destekli birçok akademik projede çeşitli görevler üstlenmiştir. Çeşitli bakanlıkların çalışanlarına ve sivil toplum kuruluşlarının üyelerine yönelik hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gerçekleştirilen, Kurum Kültürü, Kurum Kimliği, Örgütsel Öğrenme gibi çeşitli konularda Türkçe ve İngilizce kısa süreli eğitimlerde yer almaktadır.  İşletme, Yönetim ve Organizasyon ve Örgütsel Davranış Marmara Üniversitesinde yürüttüğü dersler arasındadır.

Education Information

Doctorate, Baskent University, Instıtute Of Socıal Scıences, Management and Organization (PhD.), Turkey 2008 - 2017
Post Graduate, Cankaya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Internatıonal Trade, Turkey 2005 - 2007
Under Graduate, Hacettepe University, Turkey 1997 - 2003

Foreign Languages

English, C2 Proficiency

Dissertations

Doctorate, Örgütsel Belleklerin Öz Oluşumu: Türkiye de Bir Kamu Kurumu Görev Ağları Analizi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Dr), 2017

Research Areas

Management and Organization

Academic Titles / Tasks

Lecturer, Marmara University, Vocational School of Social Sciences, Office Services and Secretarial, 2018 - Continues
Research Assistant, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Todaie Anabilim Dalı, 2011 - 2018

Professional Experience

Assistant Manager of Research and Application Center, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Foreign Relations Academic Center, 2014 - 2018

Courses

Ofis Programları , Associate Degree, 2019 - 2020
Ofis Programları, Associate Degree, 2018 - 2019
Örgütsel Davranış, Associate Degree, 2019 - 2020
Büro Otomasyonu ve Dosyalama, Associate Degree, 2018 - 2019
İşletme, Associate Degree, 2019 - 2020
Genel Matematik, Associate Degree, 2019 - 2020
Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Associate Degree, 2018 - 2019
Organization Theory, Post Graduate, 2017 - 2018

Taught Courses And Trainings

Aksu B., Sendikacılık ve Sosyal Politika Uluslararası Eğitim Programı, 2018 - 2018
Aksu B., Tangör B., Teaching and Managing BPA-Programs, 2014 - 2014

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Book & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Akay A., Aksu B., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme (YEREP-YerelNET) Araştırma Projesi, 1999 - 2018
Trajkovski J., Baykal S. S. , Tekindağ F. C. , Aksu B., Aksu B., EU Supported Other Project, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması İçin Teknik Yardım, 2014 - 2016
Akbulut Ö. Ö. , Özgen H., Fındık D., Seymenoğlu Ö., Almış O., Aksu B., Project Supported by Other Official Institutions, TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE TEFTİŞ VE İÇ DENETİM, 2010 - 2012
Özen Ş., Sargut A. S. , Varoğlu M. A. , Sözen H. C. , Öğütveren Gönül Ö., Aksu B., TUBITAK Project, 107k042 nolu Türkiye’deki Büyük Girişimci Profilindeki Değişim, 2006 - 2008

Tasks In Event Organizations

Maiev A., Yavuz S., Aksu B., Public administration in the modern world: current challenges for Turkey and Ukraine, Science / Art Camp or Summer School Organization, Odesa, Ukraine, Haziran 2019
Aksu B., Uluslararası İnsan, Emek ve Küresel Rekabet, Social Activities, İstanbul, Turkey, Mayıs 2018
Aksu B., Teaching and Managing BPA-Programs, Science / Art Camp or Summer School Organization, Ankara, Turkey, Eylül 2014
İsbir E. G. , Aksu B., Rethinking Public Administration in XXI. Century: Enhancing Public Servant's Capacity on Relations Communication and Collaboration, Scientific Congress, Elazığ, Turkey, Haziran 2013

Invited Congress and Symposium Activities

International Human Resource Development Workshop, Working Group, Taipei, Taiwan, 2016
Nitel Araştırma Yöntemleri Çalıştayı, Working Group, Antalya, Turkey, 2014
SKM CBSM Doctoral Thesis Workshop (Otto Van Guericke Univertsity), Working Group, Magdeburg, Germany, 2013