Öğr.Gör.Dr.

BORA AKSU


Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Biyografi

Başkent Üniversitesinde Yönetim Organizasyon ana bilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2011 - 2018 yılları arasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Asistan ve Dış İlişkiler Akademik Merkezi Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. AB, Tübitak ve Kalkınma bakanlığı destekli birçok akademik projede çeşitli görevler üstlenmiştir. Çeşitli bakanlıkların çalışanlarına ve sivil toplum kuruluşlarının üyelerine yönelik hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gerçekleştirilen, Kurum Kültürü, Kurum Kimliği, Örgütsel Öğrenme gibi çeşitli konularda Türkçe ve İngilizce kısa süreli eğitimlerde yer almaktadır.  İşletme, Yönetim ve Organizasyon ve Örgütsel Davranış Marmara Üniversitesinde yürüttüğü dersler arasındadır.

Eğitim Bilgileri

2008 - 2017

2008 - 2017

Doktora

Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Dr), Türkiye

2005 - 2007

2005 - 2007

Yüksek Lisans

Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı, Türkiye

1997 - 2003

1997 - 2003

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Mesleki Teknoloji Yüksekokulu, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Örgütsel Belleklerin Öz Oluşumu: Türkiye de Bir Kamu Kurumu Görev Ağları Analizi

Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Dr)

Yabancı Diller

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

İngilizce

Araştırma Alanları

Yönetim ve Organizasyon

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü

2011 - 2018

2011 - 2018

Araştırma Görevlisi

Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Todaie Anabilim Dalı

Yönetimsel Görevler

2014 - 2018

2014 - 2018

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Dış İlişkiler Akademik Merkezi

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Ofis Programları

Ön Lisans

Ön Lisans

Ofis Programları

Ön Lisans

Ön Lisans

Örgütsel Davranış

Ön Lisans

Ön Lisans

Büro Otomasyonu ve Dosyalama

Ön Lisans

Ön Lisans

İşletme

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Matematik

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Organization Theory

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2018 - 2018

2018 - 2018

Sendikacılık ve Sosyal Politika Uluslararası Eğitim Programı

Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

Aksu B.

2014 - 2014

2014 - 2014

Teaching and Managing BPA-Programs

Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

Aksu B. , Tangör B.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Entrepreneurship Effect on Emergence of New Institutional Logics: A Case Study of Steve Jobs’ Interview

AKSU B.

8. Örgüt Kuramı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Şubat 2017

2013

2013

Siyasa Öğrenimi: Bürokratik Kültürün Örgütsel Bellek Geribildirimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Aksu B.

5. Kamu Politikaları Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2013

2013

2013

The Perception of Learning Organization Dimensions: Effects of Organizational Memory Retreival by Social Networks

Aksu B.

5th Conference of Competence Based Strategic Management, Magdeburg, Almanya, 18 - 20 Eylül 2013

2012

2012

Ortak Yaşam ve Örgüt Nüfusları Etkileşimi: Türkiye Sağlık Sektörü Örneği

AKSU B.

20. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.138-144

2011

2011

Uluslararası Yönetim Uygulamalarının Benimsenmesinde Sektörler Arası Farklılaşma: Gelişmekte Olan Ülkeler Bağlmında Türkiye Örneği

AKSU B.

19. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2011, ss.78-81

2009

2009

Özel ve Devlet Hastaneleri Alt Popülasyonları Etkileşimi: Yoğunluk Bağımlılığı Yaklaşımı

Aksu B.

17. Ulusal Yönetim ve Organziasyon Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.532-536

2013

2013

Competence-based Management in Cross-border Settings: Organizational Learning, Strategy and Governance

Aksu B.

Competence-based Management in Cross-border Settings: Organizational Learning, Strategy and Governance Doctoral Workshop, Magdeburg, Almanya, 17 Eylül 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar

AKSU B.

Türkiye’de Bürokratik Kültür ve Siyasa Öğrenme, Eyyup Günay İSBİR, Editör, Todaie, Ankara, ss.195-213, 2018

2017

2017

Örgüt Kuramı, Örgüt Tasarımı ve Örgütsel Değişim

AKSU B.

Bölüm 12:Karar verme, Öğrenme, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Teknolojisi, Örnek Olay 1: United Products Şirketi, Asena ALTIN GÜLOVA, Lale ORAL ATAÇ, Deniz DİRİK, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.348-375, 2017

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Haziran 2018 Haziran 2019

Haziran 2018 Haziran 2019

Public administration in the modern world: current challenges for Turkey and Ukraine

Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu

Maiev A., Yavuz S., Aksu B.
Odesa, Ukrayna

Mayıs 2018 Mayıs 2018

Mayıs 2018 Mayıs 2018

Uluslararası İnsan, Emek ve Küresel Rekabet

Sosyal Faaliyet Organizasyonu

Aksu B.
İstanbul, Türkiye

Ağustos 2014 Eylül 2014

Ağustos 2014 Eylül 2014

Teaching and Managing BPA-Programs

Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu

Aksu B.
Ankara, Türkiye

Haziran 2013 Haziran 2013

Haziran 2013 Haziran 2013

Rethinking Public Administration in XXI. Century: Enhancing Public Servant's Capacity on Relations Communication and Collaboration

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

İsbir E. G. , Aksu B.
Elazığ, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016 - 2016

2016 - 2016

International Human Resource Development Workshop

Çalışma Grubu

Taipei-Tayvan

2014 - 2014

2014 - 2014

Nitel Araştırma Yöntemleri Çalıştayı

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

SKM CBSM Doctoral Thesis Workshop (Otto Van Guericke Univertsity)

Çalışma Grubu

Magdeburg-Almanya