Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ GENEL İŞLEM KOŞULLARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKİ MAHİYETİ

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.106

Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisi

International Conference on Multidisciplinary Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.7

Kitap & Kitap Bölümleri

SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ GENEL İŞLEM KOŞULLARIÇERÇEVESİNDE HUKUKİ MAHİYETİ

IV. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI, ŞENOCAK KEMAL, Editör, Asos Yayınevi, ss.276-288, 2018

Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisi Konusunda Bazı Meseleler

Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, Gürkan KALKAN, Editör, SRA (Strategic Researches Academy), ss.121-136, 2017