Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2016 - 2018 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

    First Editor