Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Katılımcı Demokrasi ve Online Karar Alma Bağlamında E-Oy veEstonya Örneği

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.2, pp.77-87, 2019 (Other Refereed National Journals)

Atina Demokrasisinden Roma Cumhuriyetine-"Demos"tan "Populus Romanus"a

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.23, no.3, pp.751-765, 2017 (National Refreed University Journal)

1924 Anayasası Döneminde Siyasal Muhalefet

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.2, pp.339-354, 2016 (National Refreed University Journal)

1924 Anayasası Döneminde Yurttaşlık Anlayışı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.1, pp.13-41, 2015 (National Refreed University Journal)

Yurttaşlık ve Seçilme Hakkı Üzerine Bir Değerlendirme

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.19, no.2, pp.101-109, 2013 (National Refreed University Journal)

Siyasal İktidarın Kişiselleşmesi

Prof.Dr. Mehmet Akad'a Armağan - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, vol.1, pp.915-927, 2012 (National Refreed University Journal)

Laiklik, Aydınlanma, Modernleşme ve Türkiye Modeli

İŞ DÜNYASI VE HUKUK, PROF.DR. TANKUT CENTEL'E ARMAĞAN, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ YAYINI, pp.653-661, 2011 (National Refreed University Journal)

Yönetenlerin "Öz" Yönetimi - Kamuoyu

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, HUKUK ÖZEL SAYISI, vol.5, no.10, pp.49-66, 2006 (National Refreed University Journal)

Kadın - Erkek Eşitliği İçin Pozitif Ayrımcılık

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, HUKUK SAYISI, vol.4, no.8, pp.101-117, 2005 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Çoğunluk Tiranisine Karşı Bir Çözün Yolu: Tocqueville'in Siyasal Kuramı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, Hukuk Fakültesi Özel , no.5, pp.149-163, 2004 (National Refreed University Journal)

Political Life and Women in Turkey

Annales de la Faculté Droit d'Istanbul, vol.34, pp.127-136, 2002 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Türkiye de Anayasal Düzen ve Lâiklik

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.129-144, 2002 (National Refreed University Journal)

Çoğulcu Demokrasilerde Siyasal Partiler ve Kanaatler

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, pp.21-34, 2002 (National Refreed University Journal)

Seküler Düşüncenin İlklerinden "Dante"

PROF.DR. NURİ ÇELİK'E ARMAĞAN, MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ YAYINI, vol.1, pp.226-235, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Devlet-Aile

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.113-127, 1995 (National Refreed University Journal)

Atatürk ve Türk Devriminin Meşruiyeti "Ulusal Egemenlik"

ARGUMENTUM AYLIK HUKUK DERGİSİ, vol.5, no.47, pp.143-149, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Anayasal Koruma Altındaki Devrim Kanunları

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.127-145, 1994 (National Refreed University Journal)

1982 Anayasası Çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Laiklik

Balıkesir Barosu Dergisi, no.46, pp.22-24, 1993 (National Non-Refereed Journal)

Siyasal Yaşamda Türk Kadını

ARGUMENTUM AYLIK HUKUK DERGİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ YAYINI, vol.3, no.34, pp.606-609, 1993 (National Non-Refereed Journal)

Aristo ve Rousseau'da Kadın Erkek Eşitsizliği

Facultatis Decima Anniversaria- (10. Yıl Armağanı) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, pp.179-191, 1993 (National Refreed University Journal)

1982 Anayasası Çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Laiklik

ARGUMENTUM AYLIK HUKUK DERGİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ YAYINI, vol.2, no.20, pp.304-305, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Klasik Demokrasinin Temel İlkeleri ve Anayasa Mahkemesi Kararlarındaki Görünümü

İstanbul Barosu Dergisi, vol.65, no.1, pp.46-59, 1991 (Other Refereed National Journals)

"Zorunlu Din Eğitimi ve Öğretimi" Bağlamında 1982 Anayasasının 24 üncü ve Medeni Kanunun 266 ncı Maddeleri Arasındaki Çelişkiki

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.94-100, 1990 (National Refreed University Journal)

Karasularının Genişliği ve Ege'de 12 Mil Sorunu

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.34-39, 1986 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lozan Diplomatik Zaferin 93 Yılı

Lozan - Diplomatik Zaferin 93. Yılı, İstanbul, Turkey, 21 July 2016, pp.27-36

İnsan Hakkı Olarak Üreme Hakkı

Güncel Sağlık Hukuku ve Etiği Sorunları Sempozyumu-I (Üreme ve Hukuk), İstanbul, Turkey, 05 May 2010, pp.3-11

Siyasal Yaşam ve Kadın

Kadın, Ekonomi, Politika / Frauen, Wirtschaft, Politik, İstanbul, Turkey, 18 February 2008, pp.87-95

İnsan Hakları - Sahte ve Taklit İlaç

Sahte İlaç - Taklit İlaç İdari-Cezai-Hukuki Sorumluluk ve Uygulama , İstanbul, Turkey, 07 May 2009, pp.179-188 Sustainable Development

Laiklik, Egemenlik ve Hukuk

Milliyetçilik, Egemenlik ve Hukuk Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 13 December 2007

İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku Açısından Özürlü Hakları

Özürlüler "07 Kongre" Sergi ve Sosyal Etkinlikleri, Özürlülere İlişkin Hukuki Düzenlemeler- Program ve Özet Kitabı, İstanbul, Turkey, 6 - 09 December 2007 Sustainable Development

Cumhuriyetin Temel İlkelerinden Laiklik

80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu- Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, Turkey, 29 - 31 October 2003

Kadının İnsan Hakları

İnsan Hakları Hukuku ve Kadın, İstanbul, Turkey, 02 May 2003, no.6, pp.13-19 Sustainable Development

Türkiye'de Siyasal Yaşam ve Kadın

Türkiye'de Kadın Sorunları Paneli, İstanbul, Turkey, 14 March 2002, no.6, pp.146-152

Kadının Hukuksal Statüsünün Tarihsel Gelişimi

20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, Ankara, Turkey, 19 - 21 November 1997, pp.35-50

Books & Book Chapters

Genel Kamu Hukuku

Der Yayınları, İstanbul, 2019

GENEL KAMU HUKUKU

DER YAYINEVİ, İstanbul, 2018

GENEL KAMU HUKUKU

DER YAYINEVİ, İstanbul, 2017

GENEL KAMU HUKUKU

Der Yayınları, İstanbul, 2016

Genel Kamu Hukuku

Der Yayınları, İstanbul, 2014

Genel Kamu Hukuku

Der Yayınları, İstanbul, 2013

Genel Kamu Hukuku

Der Yayınları, İstanbul, 2012

Genel Kamu Hukuku

Der Yayınları, İstanbul, 2011

Siyasal Yaşam ve Kadın (Frauen und Politik)

in: Kadın, Ekonomi, Politika (Frauen, Wirtschaft, Politik), Şirin Tekeli, Yıldız Ecevit, Pervin Somer, Editor, Kadir Has Üniversitesi / Avusturya Liseliler Derneği, İstanbul, pp.87-95, 2010

GENEL KAMU HUKUKU

Der Yayınları, İstanbul, 2009

Atatürk İlkeleri ve Devrimi

Der Yayınları, İstanbul, 2006

Genel Kamu Hukuku

Der Yayınları, İstanbul, 2004

ATATÜRK DEVRİMİ

Der Yayınları, İstanbul, 2001

GENEL KAMU HUKUKU

Der Yayınları, İstanbul, 2000