Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Pharmacy, Basic Pharmaceutical Sciences, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Pharmacy, Basic Pharmaceutical Sciences, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Science, Depertment Of Biology, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Bronşektazili Hastalarda Kolistin, Tigesiklin, Rifampisin ve İmipenem’in Tek Başına ve Kombinasyonlarının Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları, Oksidatif Stres, Oksidan ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkilerinin İn Vitro Araştırılması

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

 • 1999 Postgraduate

  Kronik Hepatit B’li Hastalarda İnterferon alfa-2a’nın Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Etkisinin İn Vitro ve Ex Vivo Araştırılması Sustainable Development

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English