Biyografi

2013 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başladı. 2018 yılında "Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı Olan Kadın HastalardaKonik Işınlı Biilgisayarlı Tomografi ile Artiküler Eminens Morfolojisi ve Kondiler Kemik Değişikliklerinin İncelenmesi" isimli tez çalışmasını tamamladı. Marmara Üniversitesi  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı'ndaki görevine 2021 yılında başladı. Temporomandibular Eklem Rahatsızlıkları, oral kanserler ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ilgi alanları arasındadır.


Ögrenim Bilgisi


Diş Hekimliğinde Uzmanlık
2014 - 2018
Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü, Türkiye

Lisans
2008 - 2013
Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2021 - Devam Ediyor
Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü

Araştırma Görevlisi
2014 - 2018
Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Ağız Yanması Sendromu
  Evran B. Y., Polat Akmansoy B., Erçalık Yalçınkaya Ş.
  Dental and Medical Journal - Review, cilt.4, sa.2, ss.132-147, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. Kadın TMD Hastalarında Kondil Şekli ve Artiküler Eminens Morfolojisinin Yaşa Bağlı İlişkilerinin Konik Işınlı BT ile Değerlendirilmesi
  Polat Akmansoy B., Erçalık Yalçınkaya Ş.
  European Journal of Research in Dentistry, cilt.3, sa.2, ss.69-73, 2019 (Hakemli Dergi)
 3. Eagle Syndrome: Report of a Case and a Review of Literature
  YILDIZ A., POLAT AKMANSOY B., PEKİNER F. M.
  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.3, ss.391-395, 2018 (Hakemli Dergi)
 4. Oral Skuamöz Hücreli Karsinom: 3 Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
  POLAT AKMANSOY B., DÖNMEZ M., PEKİNER F. M., ALATLI C.
  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.2, ss.239-244, 2018 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Üç Boyutlu Yazıcı Teknolojisinde Kullanılan Materyaller
  Polat Akmansoy B., Erçalık Yalçınkaya Ş.
  Dentomaksillofasiyal Radyolojide Üç Boyutlu Görüntülemeden Üç Boyutlu Yazıcılara, Ayşe Gülşahı, Editör, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, Ankara, ss.9-16, 2022
 2. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve TME Teşhisi
  ÇOLAKOĞLU G., ELÇİN M. A., POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar, KIVANÇ KAMBUROĞLU, Editör, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, ss.125-131, 2019

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. MRI Evaluation of the Articular Eminence Morphology and Condyle Shape in TMD Patients
  Bayramov N., POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  The 23rd International Congress of Dentomaxillofacial Radiology in Conjunction with The 53rd Annual Scientific Meeting of KAOMFR, Gwangju, Güney Kore, 28 Nisan 2021
 2. Oral Liken Planus: Tanı,Tedavi ve İki Yıllık Takip: Olgu Sunumu
  KARACA B. D., ÜSTAD A., POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019
 3. Klinik, Radyolojik Ve Histopatolojik Bulgular Eşliğinde KompaundOdontoma: İki Olgu Sunumu
  Üsdat A., POLAT AKMANSOY B., CANBAZOĞLU E., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş., OLGAÇ N. V.
  25. INTERNATIONAL IZMIR DENTAL ASSOCIATION CONGRESS, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018
 4. EVALUATION OF THE ARTICULAR EMINENCE MORPHOLOGY AND CONDYLAR BONY CHANGES IN FEMALE TMD PATIENTS USING CBCT
  POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  25TH INTERNATIONAL IZMIR DENTAL ASSOCIATION CONGRESS, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018
 5. Disk Deplasmanı Olan Bir Grup Kadın Hastada Artiküler Eminens Eğiminin Değerlendirilmesi
  POLAT AKMANSOY B.
  24. ULUSLARARASI TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, cilt.24, ss.194
 6. Clinical and radiological findings of osteosarcoma of the mandible: A case report.
  POLAT AKMANSOY B., İDMAN E., GÜMRÜ TARÇIN B.
  Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018
 7. Squamous Cell Carcinoma: A Case Report with Clinical, Radiology and Cytopathological Findings
  Üsdat A., POLAT AKMANSOY B., ALATLI F. C., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  24th TDA INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.691
 8. Dentin dysplasia: A case report with a review of literature.
  İDMAN E., POLAT AKMANSOY B., GÜMRÜ TARÇIN B., TARÇIN B., USDAT A.
  Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018
 9. İki Farklı Lokalizasyonda İzlenen Stafne Kemik Kavitesi
  POLAT AKMANSOY B., DÖNMEZ F., BORAHAN M. O.
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018
 10. Artiküler Eminens Eğimi Değerlendirme Yöntemleri
  POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 4 - 05 Mayıs 2018
 11. Skuamoz Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu
  POLAT AKMANSOY B., İDMAN E., DUMLU A.
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018
 12. Pyogenic granuloma: A case report with a review of literature.
  POLAT AKMANSOY B., İDMAN E., GÜMRÜ TARÇIN B., ERDEM N. F.
  Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018
 13. Klinik, Radyolojik ve Histopatolojik Bulgular Eşliğinde Kompaund Odontoma
  Üsdat A., CANBAZOĞLU E., POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 4 - 05 Mayıs 2018
 14. Oligodonti Vakasına Multidisipliner Yaklaşım: 2 yıllık vaka raporu
  AKMANSOY Ş. C., ÖZTÜRK M., POLAT AKMANSOY B., KAHRAMANOĞLU E., ÖZKAN Y.
  Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 4 - 05 Mayıs 2018
 15. Oligodonti Vakasına Maltidisipliner Yaklaşım
  AKMANSOY Ş. C., POLAT AKMANSOY B., GEMREKOĞLU N., KAHRAMANOĞLU E., ÖZKAN Y.
  23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 Kasım 2017
 16. Periferal Dev Hücreli Granülom:Olgu Sunumu
  POLAT AKMANSOY B., GÜMÜŞER Z., UĞURLU F., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslararası Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017
 17. Nazal Kavitede Rastlantı Sonucu Farkedilen Bir Rinolit Olgusu
  POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017
 18. Clinical and radiological findings of cherubism: Report of a non-familial case
  İDMAN E., GÜMRÜ TARÇIN B., POLAT AKMANSOY B.
  Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress 7th Scientific Meeting, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017
 19. Maksiller Molar Dişlerde Radyolojik ve Klinik Olarak Çürük Değerlendirilmesi
  ŞAKIR M., POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017
 20. Ossifiye Fibroma:Olgu Sunumu
  POLAT AKMANSOY B., KARAGÖZOĞLU H., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017
 21. Keratokistik Odontojenik Tümör:Olgu Sunumu
  POLAT AKMANSOY B., KARAGÖZOĞLU H., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Oral Diagnoz Ve Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017
 22. Rastlantı Sonucu Fark Edilen İki Farklı Semental Displazi Olgusu
  POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Oral Daignoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017
 23. Keratokistik Odontojenik Tümör: Olgu Sunumu
  POLAT AKMANSOY B., KARAGÖZOĞLU H., ÖZKAN Y., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  TDB 22. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2016
 24. CBCT Imaging in Analysis of the Articular Eminence and TMJ Condyle
  POLAT AKMANSOY B., ELÇİN M. A., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Lublin/Poland 3rd EADMFR Juniour Meeting, Lublin, Polonya, 7 - 10 Şubat 2016

Metrikler

Araştırma Alanları

Oral Diagnoz ve Radyoloji

Akademi Dışı Deneyim

Kamu Hastanesi, Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ