Biography

2013 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başladı. 2018 yılında "Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı Olan Kadın HastalardaKonik Işınlı Biilgisayarlı Tomografi ile Artiküler Eminens Morfolojisi ve Kondiler Kemik Değişikliklerinin İncelenmesi" isimli tez çalışmasını tamamladı. Marmara Üniversitesi  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı'ndaki görevine 2021 yılında başladı. Temporomandibular Eklem Rahatsızlıkları, oral kanserler ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ilgi alanları arasındadır.


Learning Knowledge


Dental Specialty
2014 - 2018
Marmara University, Faculty Of Dentistry, Clinical Sciences (Faculty Of Dentistry), Turkey

Undergraduate
2008 - 2013
Marmara University, Faculty Of Dentistry, Turkey

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Dissertations

Dental Specialty, Temporomandibular eklem rahatsızlığı olan kadın hastalarda konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile artiküler eminens morfolojisi ve kondiler kemik değişikliklerinin incelenmesi, Marmara University, Faculty Of Dentistry, Clinical Sciences (Faculty Of Dentistry), 2018

Academic Titles / Tasks


Assistant Professor
2021 - Continues
Marmara University, Faculty Of Dentistry, Clinical Sciences (Faculty Of Dentistry)

Research Assistant
2014 - 2018
Marmara University, Faculty Of Dentistry, Clinical Sciences (Faculty Of Dentistry)

Articles Published in Other Journals

 1. AĞIZ YANMASI SENDROMU
  Evran B. Y. , POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Dental and Medical Journal- Review, vol.4, no.2, pp.132-147, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Eagle Syndrome: Report of a Case and a Review of Literature
  YILDIZ A., POLAT AKMANSOY B., PEKİNER F. M.
  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.391-395, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Oral Skuamöz Hücreli Karsinom: 3 Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
  POLAT AKMANSOY B., DÖNMEZ M., PEKİNER F. M. , ALATLI C.
  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.239-244, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Üç Boyutlu Yazıcı Teknolojisinde Kullanılan Materyaller
  Polat Akmansoy B., Erçalık Yalçınkaya Ş.
  in: Dentomaksillofasiyal Radyolojide Üç Boyutlu Görüntülemeden Üç Boyutlu Yazıcılara, Ayşe Gülşahı, Editor, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.9-16, 2022
 2. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve TME Teşhisi
  ÇOLAKOĞLU G., ELÇİN M. A. , POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  in: Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar, KIVANÇ KAMBUROĞLU, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, pp.125-131, 2019

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. MRI Evaluation of the Articular Eminence Morphology and Condyle Shape in TMD Patients
  Bayramov N., POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  The 23rd International Congress of Dentomaxillofacial Radiology in Conjunction with The 53rd Annual Scientific Meeting of KAOMFR, Gwangju, South Korea, 28 April 2021
 2. Oral Liken Planus: Tanı,Tedavi ve İki Yıllık Takip: Olgu Sunumu
  KARACA B. D. , ÜSTAD A., POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019
 3. Klinik, Radyolojik Ve Histopatolojik Bulgular Eşliğinde KompaundOdontoma: İki Olgu Sunumu
  Üsdat A., POLAT AKMANSOY B., CANBAZOĞLU E., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş., OLGAÇ N. V.
  25. INTERNATIONAL IZMIR DENTAL ASSOCIATION CONGRESS, İzmir, Turkey, 9 - 11 November 2018
 4. EVALUATION OF THE ARTICULAR EMINENCE MORPHOLOGY AND CONDYLAR BONY CHANGES IN FEMALE TMD PATIENTS USING CBCT
  POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  25TH INTERNATIONAL IZMIR DENTAL ASSOCIATION CONGRESS, İzmir, Turkey, 9 - 11 November 2018
 5. Disk Deplasmanı Olan Bir Grup Kadın Hastada Artiküler Eminens Eğiminin Değerlendirilmesi
  POLAT AKMANSOY B.
  24. ULUSLARARASI TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, vol.24, pp.194
 6. Clinical and radiological findings of osteosarcoma of the mandible: A case report.
  POLAT AKMANSOY B., İDMAN E., GÜMRÜ TARÇIN B.
  Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018
 7. Squamous Cell Carcinoma: A Case Report with Clinical, Radiology and Cytopathological Findings
  Üsdat A., POLAT AKMANSOY B., ALATLI F. C. , ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  24th TDA INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.691
 8. Dentin dysplasia: A case report with a review of literature.
  İDMAN E., POLAT AKMANSOY B., GÜMRÜ TARÇIN B., TARÇIN B., USDAT A.
  Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018
 9. İki Farklı Lokalizasyonda İzlenen Stafne Kemik Kavitesi
  POLAT AKMANSOY B., DÖNMEZ F., BORAHAN M. O.
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018
 10. Artiküler Eminens Eğimi Değerlendirme Yöntemleri
  POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 4 - 05 May 2018
 11. Skuamoz Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu
  POLAT AKMANSOY B., İDMAN E., DUMLU A.
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018
 12. Pyogenic granuloma: A case report with a review of literature.
  POLAT AKMANSOY B., İDMAN E., GÜMRÜ TARÇIN B., ERDEM N. F.
  Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018
 13. Klinik, Radyolojik ve Histopatolojik Bulgular Eşliğinde Kompaund Odontoma
  Üsdat A., CANBAZOĞLU E., POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 4 - 05 May 2018
 14. Oligodonti Vakasına Multidisipliner Yaklaşım: 2 yıllık vaka raporu
  AKMANSOY Ş. C. , ÖZTÜRK M., POLAT AKMANSOY B., KAHRAMANOĞLU E., ÖZKAN Y.
  Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 4 - 05 May 2018
 15. Oligodonti Vakasına Maltidisipliner Yaklaşım
  AKMANSOY Ş. C. , POLAT AKMANSOY B., GEMREKOĞLU N., KAHRAMANOĞLU E., ÖZKAN Y.
  23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 November 2017
 16. Periferal Dev Hücreli Granülom:Olgu Sunumu
  POLAT AKMANSOY B., GÜMÜŞER Z., UĞURLU F., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslararası Kongresi, 21 - 24 September 2017
 17. Nazal Kavitede Rastlantı Sonucu Farkedilen Bir Rinolit Olgusu
  POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017
 18. Clinical and radiological findings of cherubism: Report of a non-familial case
  İDMAN E., GÜMRÜ TARÇIN B., POLAT AKMANSOY B.
  Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress 7th Scientific Meeting, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017
 19. Maksiller Molar Dişlerde Radyolojik ve Klinik Olarak Çürük Değerlendirilmesi
  ŞAKIR M., POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 April 2017
 20. Ossifiye Fibroma:Olgu Sunumu
  POLAT AKMANSOY B., KARAGÖZOĞLU H., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017
 21. Keratokistik Odontojenik Tümör:Olgu Sunumu
  POLAT AKMANSOY B., KARAGÖZOĞLU H., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Oral Diagnoz Ve Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017
 22. Rastlantı Sonucu Fark Edilen İki Farklı Semental Displazi Olgusu
  POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Oral Daignoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017
 23. Keratokistik Odontojenik Tümör: Olgu Sunumu
  POLAT AKMANSOY B., KARAGÖZOĞLU H., ÖZKAN Y., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  TDB 22. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 19 - 21 May 2016
 24. CBCT Imaging in Analysis of the Articular Eminence and TMJ Condyle
  POLAT AKMANSOY B., ELÇİN M. A. , ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.
  Lublin/Poland 3rd EADMFR Juniour Meeting, Lublin, Poland, 7 - 10 February 2016

Metrics

Research Areas

Oral Diagnosis and Radiology

Non Academic Experience

Public Hospital, Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi