Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Edebiyatın Hakikati, Hakikatin Edebiyatı: Osmanlı Şiirinde Hakikat Arayışı

Din ve Hayat, no.42, pp.87-90, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Klasik Türk Edebiyatı Lisansütü Çalıştayı Sonuç Raporu

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.24, pp.674-730, 2020 (Other Refereed National Journals)

Tosyevî’nin Tercemetü’l-Levâyih’i ve Tercüme Stratejisi

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi TUDED, vol.60, no.1, pp.1-56, 2020 (Other Refereed National Journals)

Habeşî Mehmed Ağa’nın (ö. 1590) Vakfettiği Kitaplar ve Akıbetleri

International Journal of Turkology, no.6, pp.67-83, 2020 (Non-Refreed Journal)

Ali Nihat Tarlan’ın Tenkitli Neşir Yöntemi ve Gelişimi

Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, no.4, pp.86-108, 2018 (Other Refereed National Journals)

Hâverî ö 1565 ve Dîvânçesi

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.16, pp.172-216, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akl ı Selimden Zevk i Selime Edebiyat Kelimesinin İlk Kullanımı ve Anlamı

İnsan & Toplum Dergisi (The Journal of Human & Society), vol.5, no.10, pp.151-166, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klasik Türk Şiirinde Estetik Bir Unsur Olarak Çiçekler

FSM İlmî Araştırmalar, no.5, pp.1-28, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bir Tür mü Tarz mı Klasik Türk Edebiyatında Alegori

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.19, no.37, pp.145-167, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Telmih e Telmih Klasik Türk Edebiyatında Geleneğin İnşası

Erdem Dergisi, no.67, pp.5-18, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağ Elin Oğlu Kim Puslu Kıtalar Atlası nda Okurluk ve Yazarlık Halleri

Granada, no.1, pp.66-73, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Mecmûa Osmanlı edebiyatının kırkambarı ed Hatice Aynur Selim Sırrı Kuru vd Istanbul Turkuaz 2012 527 s

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.3, no.5, pp.183-186, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yazınsal Etik ve Politika Bilge KarasuRomanına Konuksever Bir Yaklaşım

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.1, no.1, pp.7-23, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Mesnevilerinde Anlatıcı Olarak Gelenek Hüsn ü Aşk Örneği

Kritik, no.3, pp.148-165, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Eski Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar

Türkiye Araitırmaları Literatür Dergisi, vol.5, no.10, pp.587-596, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapısalcılık Dîvân Şiiri ve Fuzûlî Üzerine Notlar

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.5, no.9, pp.617-622, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hüsn ü Aşk ta Anlatıcı Olarak Gelenek

Kitap-lık, no.107, pp.101-104, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Dilden Aşka Giden Yolda Mehmet Butakın

Virgül, no.105, pp.50, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Kayıp İç Dışarda

Virgül, no.103, pp.17-20, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Dostoyevski de Aşk Anlayışı

Parşömen, vol.4, no.1, pp.71-80, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Huzur un Örtük Anlamları

Varlık, no.1169, pp.64-68, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hüsn ü Aşk ın İlk On Sekiz Beytinde Estetik ve Kelam

Nüket Esen Sempozyumu: "Hâce-i Evvel", İstanbul, Turkey, 18 December 2016

Ottoman Book Culture on the Marginalia The Case of Carullah Efendi Library

Annual Meeting of the American Comparative Literature Association, Massachusetts, United States Of America, 17 March - 20 November 2016

Osmanlı Kitap Kültürü Tarihçe Yöntem ve Öneriler

Osmanlı Kitap Kültürü: Carullah Efendi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 February 2016

Der kenârdan Kütüphaneye Cârullah Efendi Koleksiyonu ve Oluşum Evreleri

XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri: Bilgi Üretimi ve Dağılımı, İstanbul, Turkey, 25 December 2015

Alegori ve Edebiyat Muğlak Kavramlar Katmanlı Hikâyeler

Kendisi Olmayan Kelimeler: Edebiyat Terminolojisinde İmaj, Sembol, Mit, Metafor, İstanbul, Turkey, 11 May 2015

Edebî Bir Tarz mı Tür mü Türk Edebiyatında Alegori

VI. Klasik Edebiyat Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 25 - 27 November 2010

Uzrî Love A Common Feature in Eastern and Western Literatures

Byzantine and Ottoman Civilizations in World History, International Symposium, İstanbul, Turkey, 21 - 24 October 2010

Osmanlı Şiirinin Estetiği

IV. Genç Akademisyenler Buluşması, Yalova, Turkey, 18 - 20 June 2010

Osmanlı dan Günümüze Siyer Yazıcılığında Ne ler Değişti

Siyer-Edebiyat İlişkileri, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2010

Sağ Elin Oğlu Kim Puslu Kıtalar Atlası nda Yazarlık ve Okurluk Halleri

Tarih Kadar Hayal, Rüya Kadar Gerçek: İhsan Oktay Anar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 April 2009

Hüsn ü Aşk ta Anlatıcı Olarak Gelenek

II. Genç Akademisyenler Buluşması, İzmit, Turkey, 20 June - 22 May 2008

Bir 19 Yüzyıl Şairi Olarak Sırrî Rahile Hanım

Yazıdan Söze: Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisansüstü Semposyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2005, pp.5-14

Esrâr ı Cinayat ın Sırları

Ahmet Mithat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2004

Books & Book Chapters

Edebiyatın İlmi veya İlmin Edebiyatı: Cârullah Efendi’nin Edebiyat Koleksiyonunu Kenardan Okuma

in: Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları, Açıl, Berat, Editor, İLEM, İstanbul, pp.63-93, 2020

The Poet ʿAzmizade Haleti and the Transformation of Ottoman Literature in the Seventeenth Century

in: The Empires of the Near East and India: Sources Studies of the Safavid, Ottoman, and Mughal Literate Communities, Khafipour, Hani, Editor, Columbia University Press, New York, pp.428-449, 2019

Şiirsel Bir Nazire: İlk On Sekiz Beyit Bağlamında Mesnevî’nin Gurbeti, Hüsn ü Aşk’ın Acz’i

in: Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf, Alkan, Ercan, Editor, İSAR, İstanbul, pp.577-590, 2018

Şiirsel Bir Nazire: İlk On Sekiz Beyit Bağlamında Mesnevî’nin Gurbeti, Hüsn ü Aşk’ın Acz’i

in: Osmanlı'da İlm-i Tasavvuf, Alkan Ercan, Arı, Osman Sacid, Editor, İSAR, İstanbul, pp.577-590, 2018

Anadolu’da Kültürel İktidarın Kökleri: Ahmedî Örneği

in: Ahmedî Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Yıldız, Alim, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.145-151, 2018

Telmih'e Telmih: Klasik Türk Edebiyatında Geleneğin İnşası

in: Sanatta Hafızanın Biçimleri, Babacan Bursalı, Meryem, Editor, Küre, İstanbul, pp.161-176, 2017

Sanat-Hafıza İlişkisinde Zaman ve Mekan: ”Deneyim” Merkezli Bir Okuma

in: Sanatta Hafızanın Biçimleri, Meryem Babacan Bursalı, Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.15-42, 2017

On Yedinci Yüzyıl İstanbul’unda Âlim ve Kitap İlişkisi: Cârullah Efendi Örneği

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a, Aydar, Hidayet, Yavuz, Ali Fikri, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.45-56, 2017

Yenilenme Dönemi İslam Sanatı ve Edebiyatı

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer, İbrahim Hali, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.887-897, 2017

Muhasebe Dönemi Edebiyat ve Sanatı

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer, İbrahim Halil, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.1089-1095, 2017

Kitap Kültürü Çalışmalarının Genel Seyri: Bir Medhal

in: Osmanlı Kitap Kültürü Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Notları, Açıl, Berat, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-15, 2015

Edebiyatın İlmi veya İlmin Edebiyatı: Cârullah Efendi’nin Edebiyat Koleksiyonunu Kenardan Okumak

in: Osmanlı Kitap Kültürü Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Notları, Açıl, Berat, Editor, Nobel, Ankara, pp.339-370, 2015

Tûtî-i Mu’cize-gûyem: Osmanlı Şiirinin Estetiği

in: Modern Dönemde İslam ı ve Osmanlı yı Yeniden Düşünmek, Açıl, Berat; Mercan, M. Hüseyin, Editor, Yedirenk, İstanbul, pp.29-48, 2013

Tercümeden Telife, Osmanlı’dan Günümüze Siyer Yazıcılığında Ne(ler) Değişti?

in: Siyer Edebiyat İlişkisi, Eskin, Şerif, Editor, Meridyen Destek Kitaplığı, İstanbul, pp.169-180, 2010

Esrâr-ı Cinâyât’ın Sırları

in: Merhaba Ey Muharrir Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, Esen, Nüket; Köroğlu, Erol, Editor, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.139-146, 2006