Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diş Teknikerlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri

TPİD 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, vol.1

Kuron Dışı Hassas Tutucularda Matris Tutuculuğunun Azalması Sorununa Bir Çözüm

22.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi. 12-15 Kasım 2015 /Antalya, 12 - 15 November 2015

Diş Teknikerlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri Professional Issues and Solution Proposals for the Dental Technicians

22.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, vol.1, pp.277

Influence of dentin and core porcelain thickness on Hint Els all ceramic restoration color

Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Hatay, Turkey, 12 - 15 April 2012