Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Basel Criterias on Banking Profitability in Turkey: Analysis via Cointegration Method

International Journal of Business and Social Science, cilt.10, sa.10, ss.72-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Küresel Kriz Sonrası Türk Bankacılık Sektörü genel Görünümü

İktisadi Araştırmalar Vakfı, sa.30, ss.59-68, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye – Özbekistan – Kazakistan Ekonomik İlişkileri ve Bankacılık Sistemi

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.9, sa.17, ss.161-203, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk Bankacılık Sektörü 2002-2016 Dönemi Genel Görünümü

İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık, sa.29, ss.58-69, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Ekonomik Gelişmeler ve Seçilmiş Göstergelerle Türkiye’xxde Bankacılık Sektörü

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.54, sa.626, ss.59-68, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Average Effective Tax Rates Of Turkey In Eu Accession Process

İktisad mecmuası, cilt.67, ss.24-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devlet Yatırım Fonları Türkiye Varlık Fonu İle Sağlanacak Faydalar

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri (Papers on Social Science), ss.417-430, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tasarrufların Yatırıma Dönüşümünde Banka Kredilerinin Rolü

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.53, sa.622, ss.9-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Devlet Yatırım Fonları Türkiye Varlık Fonu ile Sağlanacak Faydalar

ICOMEP Özel Sayısı, cilt.1, sa.1, ss.417-430, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alternative Approach to SME Financing Project Banking

Eurasian Business & Economics Journal, cilt.1, ss.456-469, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOBİ Finansmanında Alternatif Bir Yaklaşım Proje Bankacılığı

Eurasian Academy of SciencesEurasian Business & Economics Journal, cilt.1, ss.456-469, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis on the Factors Affecting the World Gold Prices

The Journal of American Academy of Business, Cambridge, cilt.22, ss.35-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis on the Factors Effecting the World Gold Prices

The Journal of American Academy of Business, Cambridge, cilt.22, sa.1, ss.35-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis on the Effecting the World Gold Prices

The Journal Of American Academy of Business, Cambridge, cilt.22, sa.1, ss.35-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Gelişmeler ve Seçilmiş Göstergelerle Türkiye'de Bankacılık Sektörü

İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık, sa.28, ss.44-51, 2016 (Hakemsiz Dergi)

AB'de Küresel Kriz Sürecinde Bankacılık Sistemi

Stratejik Düşünce, cilt.3, sa.31, ss.78-84, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Bankalarda Takipteki Krediler: Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredilerin Tahminine Yönelik Bir Model Uygulaması

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.43-56, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektöründe Yabancı Payının Sektöre Olası Etkileri AB Perspektifinde Değerlendirilmesi

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.53-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektöründe Yabancı Payının Sektöre Olası Etkileri: AB Perspektifinde Değerlendirilmesi

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.53-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Krediler: Mukayeseli Kriz Performansı

Marmara Avrupa Araştırma Dergisi, cilt.18, ss.89-119, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Bankacılık Sektörünün Yapısal Analizi

Journal of Finance Research and Studies, cilt.1, ss.23-34, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Bankacılık Sektörünün Yapısal Analizi (2001-2008)

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.23-34, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bedelsiz Pay Anomalisi: Borsa İstanbul Örneği

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017

The Effect of Basel Criterias on Banking Profitability in Turkey: Analysis via Cointegration Method

The 2nd International Conference on Banking and Finance Perspectives, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 21 Nisan 2017

Bedelsiz Pay Anomalisi: Borsa İstanbul Örneği

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.175

Devlet Yatırım Fonları Türkiye Varlık Fonu ile Sağlanacak Faydalar

Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politikası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.355-372

DEVLET YATIRIM FONLARI TÜRKİYE VARLIK FONU İLESAĞLANACAK FAYDALAR

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.1, ss.415-431

Changing Public Revenue System of Turkey in EU Accession Process

3rd International FinanDebt Conference 2016 on Debt Crises and Financial Stability, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2016, ss.167-174

KOBİ FİNANSMANINDA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM

16. Ulusal İşletmecilik Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.112

THE COMPARATIVE STUDY BETWEEN TURKISH AND EU BANKS OF BASEL III REQUIREMENTS

International Conferance on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Makedonya, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.63

The Comparative Study Between Turkish and EU Banks Basel III Requirements

ICSSH2016 International Conference on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Makedonya, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.63

January Effect on Stock Exchange Case of BIST

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016, ss.19

January Effect on Stock Exchange Cae of Borsa Istanbul

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016

An Analysis on the Factors Effecting the World Gold Prices

Instanbul Conferance of Economics and Finance, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

The Effect of Agricultural Development on Sustainable Development

First International Symposium on Corporate Responsibility & Sustainable Development, Londrina, Brezilya, 19 - 20 Nisan 2011

Büyüme ve Kalkınma Teorilerine Genel Bir Bakış

Global Mali Buhran ve Devlet İdare Sisteminde Antibuhran Siyaseti: Dünya Tecrübesi ve Azerbaycan Modeli, 04 Haziran 2010, ss.100-108

Market Dominance and Competitiveness in Banking Sector and an Analysis of Turkish Banking Sector with Comparison to EU Banking Sector

International Symposium on Sustainable Development 2009, Saraybosna, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2009, ss.64-73

Türk Bankacılık Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Ölçek Ekonomileri

Uluslararası Finans Sempozyumu 2005 Finans Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Ölçek Ekonomileri İlişkisi, 9 - 10 Haziran 2005, ss.453-472

Kitap & Kitap Bölümleri

İSLAMİ BANKACILIĞIN KALKINMADAKİ ROLÜ VE FİNANSAL KRİZLERE YAKLAŞIM

Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı, Görmüş, Şakir, Albayrak, Ahmet, Yabanlı, Aydın, Editör, TKBB Yayınları, İstanbul, ss.382-416, 2019

Bir Mevduat Kurumu Olarak Bankalar: Bankaların Fon Kaynakları

Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık, TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ Başak, ÇİNKO Levent, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.401-411, 2019

Finansal Sistemin İstikrarı: Merkez Bankasının Rolü

Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık, Tanınmış Yücememiş, Başak, Çinko, Levent, Editör, Nobel, Ankara, ss.253-280, 2019

Merkez Bankacılığı ve Para Arzı

Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık, Tanınmış Yücememiş, Başak, Çinko, Levent, Editör, Nobel, Ankara, ss.121-162, 2019

Finansal Sistem ve Bankacılık

Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Prof.Dr.Seyfettin ERDOĞAN, Doç.Dr.Ayfer GEDİKLİ, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.29-82, 2016

Finansal Sistem ve Bankacılık

Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Editör, Umuttepe Yayınları, İstanbul, ss.29-82, 2016

Sigorta ve Riziko

Principles of Risk Management and InsuranceRisk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Erişah Arıcan, Editör, Nobel, İstanbul, ss.19-37, 2015

Hayat Sigortası

Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Prof.Dr.Erişah ARICAN, Editör, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.198-230, 2015

Arz Kararlarına Giriş

İktisat, Prof.Dr.Vildan SERİN, Editör, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.85-100, 2010

Talep ve Arz Esneklikleri

İktisat, Prof.Dr.Vildan SERİN, Editör, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.47-63, 2010