Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Basel Criterias on Banking Profitability in Turkey: Analysis via Cointegration Method

International Journal of Business and Social Science, cilt.10, ss.72-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye – Özbekistan – Kazakistan Ekonomik İlişkileri ve Bankacılık Sistemi

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.9, ss.161-203, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Devlet Yatırım Fonları Türkiye Varlık Fonu İle Sağlanacak Faydalar

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri (Papers on Social Science), ss.417-430, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tasarrufların Yatırıma Dönüşümünde Banka Kredilerinin Rolü

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.53, ss.9-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Alternative Approach to SME Financing Project Banking

Eurasian Business & Economics Journal, cilt.1, ss.456-469, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOBİ Finansmanında Alternatif Bir Yaklaşım Proje Bankacılığı

Eurasian Academy of SciencesEurasian Business & Economics Journal, cilt.1, ss.456-469, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis on the Factors Affecting the World Gold Prices

The Journal of American Academy of Business, Cambridge, cilt.22, ss.35-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektöründe Yabancı Payının Sektöre Olası Etkileri: AB Perspektifinde Değerlendirilmesi

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.53-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektöründe Yabancı Payının Sektöre Olası Etkileri AB Perspektifinde Değerlendirilmesi

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.53-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Bankacılık Sektörünün Yapısal Analizi

Journal of Finance Research and Studies, cilt.1, ss.23-34, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bedelsiz Pay Anomalisi: Borsa İstanbul Örneği

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017

The Effect of Basel Criterias on Banking Profitability in Turkey: Analysis via Cointegration Method

The 2nd International Conference on Banking and Finance Perspectives, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 21 Nisan 2017

Bedelsiz Pay Anomalisi: Borsa İstanbul Örneği

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.175

DEVLET YATIRIM FONLARI TÜRKİYE VARLIK FONU İLESAĞLANACAK FAYDALAR

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.1, ss.415-431

THE COMPARATIVE STUDY BETWEEN TURKISH AND EU BANKS OF BASEL III REQUIREMENTS

International Conferance on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Makedonya, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.63

The Comparative Study Between Turkish and EU Banks Basel III Requirements

ICSSH2016 International Conference on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Makedonya, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.63

January Effect on Stock Exchange Cae of Borsa Istanbul

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016

Türk Bankacılık Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Ölçek Ekonomileri

Uluslararası Finans Sempozyumu 2005 Finans Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Ölçek Ekonomileri İlişkisi, 9 - 10 Haziran 2005, ss.453-472

Kitap & Kitap Bölümleri

Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık

Bir Mevduat Kurumu Olarak Bankalar: Bankaların Fon Kaynakları, TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ Başak, ÇİNKO Levent, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.401-411, 2019

Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı

Nakit Kar Payı Dağıtımının Şirketlerin Piyasa Değeri ve Yatırımları Üzerine Etkisinin Yaklaşık Tobin’in Q Teorisi İle İncelenmesi, Doç.Dr. İdil Özlem Koç, Editör, Nobel, İstanbul, ss.79-106, 2016

Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi

Finansal Sistem ve Bankacılık, Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Editör, Umuttepe Yayınları, İstanbul, ss.29-82, 2016

Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı

Nakit Kar Payı Dağıtımının Şirketlerin Piyasa Değeri ve Yatırımlar Üzerine Etkisinin Yaklaşık Tobin'in Q Teorisi ile İncelenmesi, Doç.Dr. İdil Özlem KOÇ, Editör, Nobel, İstanbul, ss.80-106, 2016