Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acute Effects of Kinesiotaping on Balance in Salsa Dancers

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.188-195, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması

JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION, cilt.4, sa.2, ss.76-81, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA SENSÖR TEKNOLOJİLERİ

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 18 Ocak 2019, ss.1818-1821 Creative Commons License

PROGRESİF SUPRANÜKLEER PALSİ HASTALARINDA REHABİLİTASYON

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 18 Ocak 2019, ss.1806-1813 Creative Commons License

INVESTIGATION OF THE RELATION BETWEEN PERCEIVED STRESS AND JOB SATISFACTION OF PHYSIOTHERAPISTS WORKING IN TURKEY

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , Gaziantep, Türkiye, 18 Ocak - 20 Ekim 2019, ss.770-774 Creative Commons License

EVALUATION OF THE CORRELATION BETWEEN ANXIETY, HOPELESSNESS AND SELF-ESTEEM LEVELS IN PHYSIOTHERAPY STUDENTS

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.765-769 Creative Commons License

The Relationship Between Physical Fitness And Academic Performance Among University Students

3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences, Gaziantep, Türkiye, 21 Haziran 2018, ss.4013-4019 Creative Commons License

The acute effect of kinesiologic taping on balance among salsa dancers

3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences, Gaziantep, Türkiye, 21 Haziran 2018, ss.296 Creative Commons License

The effect of the connective tissue massage on autonomic functions of the hemiplegic patients

1st International Congress on Physiotechnotherapy, Sarajevo, Bosna-Hersek, 09 Mayıs 2019, ss.6 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Lomber Omurga ve Pelvis

Ortopedik Eklem Mobilizasyonu ve Manipulasyonu: Kanıta Dayalı Yaklaşım, Ebru Kaya Mutlu, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.57-82, 2019

Yürüyüş Muayenesi

Omurga ve Ekstremitelerin Fizik Muayenesi, Gökmen Yapalı, Editör, Atlas Yayın Dağıtım, Konya, ss.0-288, 2019

Omuz İnstabilitesinde Konservatif ve Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon

A’dan Z’ye Omuz İnstabilitesi, Ata Can Atalar,Taner Güneş, Editör, Kare Yayınları, İstanbul, ss.1-276, 2018

Kısım III: Lomber Omurga - Bölüm 7: Lomber Değerlendirme

Kapsamlı Bel-Boyun- Sırt Kitabı, Mine Gülden Polat, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.1-484, 2018

Vaka Çalışmaları - DVD

Motor Control : Translating Research into Clinical Practice, Doç. Dr. Arzu Güçlü Gündüz,Doç. Dr. Sevil Bilgin,Doç. Dr. Çiğdem Öksüz,Doç. Dr. Özge Ertekin,Yrd. Doç. Dr. Gözde İyigün, Editör, Hipokrat Yayınevi, Ankara, ss.643, 2018