Publications & Works

Articles Published in Other Journals

6 Yaş Çocukların İki El Kullanımı ve El-Göz Koordinasyonu Becerilerine Dokuma Eğitiminin Etkisi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.2, pp.449-467, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Identification of Pencil-Using Skills of Children Aged 36-66 Months

International Education and Research Journal, vol.3, no.12, pp.42-47, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geleneksel Annelik Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.8, pp.2867-2881, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Eğitim Programlarında Özel Gereksinimli Bireylerin Yer Alma Durumlarının İncelenmesi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, no.4, pp.200-212, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

36-66 aylık çocukların kalem kullanma becerilerinin betimlenmesi

IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2015), 8 - 10 June 2015

A Comparison Of Turkish And American Children s Illustrated Story Books

The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), 13 - 15 May 2015

Books & Book Chapters