Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Komplike Olmayan Kuron Kırığı Sonrası Gelişen Eksternal Kök Rezorpsiyonunun Tedavisi: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019

The Evaluation of Indications and Images of CBCTs in A Group of Pediatric Patients

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019, vol.1, pp.198-202