Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of moderate or high intensity exercise on hypothyroid rats exposed to acute stress

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, cilt.57, ss.1711-1720, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of melatonin and 5-methoxytryptophol on synovial inflammation in the zymosan-induced rheumatoid arthritis in rats

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.9, ss.7137-7144, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Meloxicam Exerts Neuroprotection on Spinal Cord Trauma in Rats

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.121, ss.142-148, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neuroprotective Effects of Alpha-Lipoic Acid in Experimental Spinal Cord Injury in Rats

JOURNAL OF SPINAL CORD MEDICINE, cilt.33, ss.401-409, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of Vitamin D Deficiency and Replacement on Endothelial Function in Asymptomatic Subjects

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.94, ss.4023-4030, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dietary whey supplementation in experimental models of wound healing

INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH, cilt.78, ss.70-73, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acetaminophen-induced toxicity is prevented by beta-D-glucan treatment in mice

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, cilt.543, ss.133-140, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Montelukast protects against renal ischemia/reperfusion injury in rats

PHARMACOLOGICAL RESEARCH, cilt.54, ss.65-71, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oxygen radicals and nitric oxide in chondral and meniscal lesions or both

Clinical Orthopaedics And Related Research, cilt.403, ss.135-142, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Kararsızlığın Analizi: Hemşire miyim Yoksa Tıbbi Laboratuvar Teknikeri mi?

Marmara Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.1, ss.31-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt serumu proteinlerinin in vitro koşullardaki antioksidan aktiviteleri

Marmara Eczacılık Dergisi, ss.18-24, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıbbi Laboratuvar Bölümü Öğrencilerinin Yaz Stajı Değerlendirmeleri

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.2, ss.66-76, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıbbi Laboratuvar Bölümü öğrencilerinin yaz stajı değerlendirmeleri

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.2, ss.66-76, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut viral hepatit B olgularında serum nitrik oksit düzeyleri

Viral Hepatit Dergisi, cilt.9, ss.140-142, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antibacterial activity of Galium Species

J.FAC.PHARM.GAZİ, cilt.16, ss.7-11, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Eğitiminde Temel Kimya Bilgisinin Mesleki Yeterlilikteki Öneminin Belirlenmesi

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Gönüllülük Çalışmalarının Mesleki Tutumlara Olumlu Etkileri

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Gönüllülük Çalışmalarının Mesleki Tutumlara Olumlu Etkileri

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programında Laboratuvar Güvenlik Eğitiminin Önemi

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Protective Effect of Bromelain on Corrosive Burn Tongue in rats

FDI World Dental Congress, İspanya, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017, cilt.67, ss.2-67

In vitro antibacterial antifungal and antioxidant effects of green tea and grape seed extracts

2014 Annual Conference & Exhibition Functional Foods, Nutraceuticals, Natural Health Products, and Dietary Supplements, İstanbul-Turkey, 14 - 17 Ekim 2014

In vitro antibacterial antifungal and antioxidant effects of Green Tea and Grape Seed extracts p 240 S 292

7th INTERNATONAL CONFERENCE AND EXHİBİTİON ON NUTRACEUTİCALS AND FUNCTİONAL FOODS, 14 - 17 Ekim 2014

Effects of whey proteins on liver functions and inflammatory cytokines in ethanol induced gastric ülcer model in rats

IFCC-WorldLab ( 22nd İnternational Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 22nd Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting (BCLF 2014), 26th National Congress of the Turkish Biochemical Society (TBS 2014)), 22-26 June 2014, İstanbul, Turkey, 22 - 26 Haziran 2014

Laboratuvar Güvenliği Eğitiminin Önemi ve Kapsamı

25. Ulusal Biyokimya kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2013

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında Laboratuvarda Organizasyon Dersi Uygulama Örneği

Biyokimya Laboratuvar Eğitimine Çok Disiplinli Yaklaşım Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2012

Bir Kararsızlığın Analizi Hemşire miyim yoksa tıbbi laboratuar teknikeri mi

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi, Çeşme, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2010

Tıbbi Laboratuvar Bölümü Eğitim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar Moleküler Biyoloji ve Genetik

1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ankara-Gölbaşı (Gazi Üniversitesi), Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006

Tıbbi Laboratuvar Bölümü Öğrencilerinin Yaz Stajı Değerlendirmeleri

1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ankara-Gölbaşı (Gazi Üniversitesi), Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Tıbbi laboratuvar programları için yeni bir açılım:Moleküler biyoloji ve genetik yöntemler

Geçmişten Geleceğe Sağlık Teknikerliği, Rabet Gözil, Editör, Onur Matbaacılık, Ankara, ss.133-143, 2008