Doç.Dr.

MUSTAFA ATİLLA AKDEMİR


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı

Biyografi

1962- İstanbul’da doğdu.

1981- Fatih İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Hafızlığını tamamladı. Merhum Hamid Aytaç’tan Hüsn-ü Hat dersleri aldı. Ebrû sanatında merhum Mustafa Düzgünman’dan istifade etti.

1985- Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Fakültesi’nden mezun oldu. Harem-i Şerif civarındaki Mescid’ül-Buhârî’de iki yıl imamlık görevinde bulundu. Bu dönemde Mısır’lı Kıraat alimi merhum Abdülfettâh el-Mersafî’den Hafs Rivayeti icazeti aldı, Kıraat-ı Aşere okudu.

1992- M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim dalında “Ebû Amr ed-Dânî (444/1052)’nin Câmiu’l-Beyân fî Addi Âyi’l-Kur’ân Adlı Eserinin Tanıtımı” konulu Yüksek Lisans tezini tamamladı. Aynı yıl M.Ü. İlâhiyat Fakültesi’nde Tefsir Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

1994-95- Doktora teziyle alakalı olarak Mısır’da araştırmalar yaptı. Burada Mısır Reisü’l-Kurra’sı merhum Rızk Halil Habbe ve merhum Kasım Dicvî'den Kıraat-ı Aşere ve Tayyibe okudu.

 1999- M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim dalında, “Hâmid b. Abdülfettâh el-Paluvî, Hayatı, İlmî Şahsiyeti, Eserleri ve Zübdetü’l-İrfân Adlı Eserinin Metodolojik Tanıtımı ve Tahkiki” konulu doktora tezini tamamladı.

2001- İbrahim Tanrıkulu Hoca'dan Aşere-Takrib-Tayyibe icazeti aldı.

2003-2011- Hollanda Rotterdam İslam Üniversitesi'nde Kur’an Enstitüsü ve Rûmî Sanat Merkezi yöneticiliği ve İlahiyat Fakültesi dekan yardımcılığı yaptı.

2012- M.Ü. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur’an Okuma ve Kıraat Anabilim Dalında Yard. Doçent olarak tekrar göreve başladı.

2014- Aynı anabilim dalında doçent unvanını aldı. Halen adı geçen fakülte ve bölümde öğretim üyeliğine devam etmektedir.

İyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce ve Flemenkçe bilmektedir.

Eğitim Bilgileri

1992 - 1999

1992 - 1999

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

1990 - 1992

1990 - 1992

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

1981 - 1985

1981 - 1985

Lisans

Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi, Kur'an-ı Kerim Fakültesi, Suudi Arabistan

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Hamid b. Abdülfettah el-Paluvi, hayatı, ilmi şahsiyeti, eserleri ve Zübdetü`l-İrfan adlı eserinin metodolojik tanıtımı ve tahkiki

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

1992

1992

Yüksek Lisans

Addü’l-Ay İlmi ve Ebu Amr ed-Dani’nin (v.444/1052) Kitabu’l-Beyan fi Addi Ayi’l-Kur’an adlı eserinin tanıtımı

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

B1 Orta

B1 Orta

Flemenkçe

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

Uluslararası Kral Abdulaziz Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim Müsabakaları Hakemlik Teknikleri ve Sertifikasyon Programı

Mesleki Kurs

S.Arabistan Diyanet İş. Bşk. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim Müsabakaları Blm.

1999

1999

Aşere-Takrîb-Tayyibe İcâzeti

Mesleki Kurs

İbrahim Tanrıkulu

Araştırma Alanları

Temel İslam Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2011 - 2016

2011 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2003 - 2011

2003 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Islamic University of Applied Sciences Rotterdam, Bacheloropleiding Islamitische Thelogie-Qor’an Instituut

1999 - 2002

1999 - 2002

Araştırma Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Meslek Yüksekokulu

1992 - 1999

1992 - 1999

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Meslek Yüksekokulu

Yönetimsel Görevler

2006 - 2011

2006 - 2011

Enstitü Müdürü

Islamic University of Applied Sciences Rotterdam, Roemi Art Institute

2006 - 2011

2006 - 2011

Dekan Yardımcısı

Islamic University of Applied Sciences Rotterdam, Faculty of Islamic Sciences

2003 - 2011

2003 - 2011

Enstitü Müdürü

Islamic University of Applied Sciences Rotterdam, Quran Institute

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Kıraat

Lisans

Lisans

Tecvid Metinleri

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

Kıraat Metinleri

Lisans

Lisans

Kıraat Metinleri

Lisans

Lisans

Tecvid Metinleri

Lisans

Lisans

Kıraat

Lisans

Lisans

Kıraat

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kıraat Uygulamaları

Lisans

Lisans

Tecvid Metinleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mütevatir Kıraatler ve Usulleri

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VIII

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid I

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid V

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid IV

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VII

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VIII

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid V

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid I

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid V

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mütevatir Kıraatler ve Usulleri

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid III

Doktora

Doktora

Mütevatir Kıraat Uygulamaları

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid I

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VI

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid I (Arapça İlahiyat)

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VIII

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VI

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid II

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid IV

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid IV

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VI

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid V

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid III

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid II (Arapça İlahiyat)

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VII

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid V

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid II

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VI

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VIII

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VIII

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VII

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VII

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VIII

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid II

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VI

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VIII

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid I

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid II

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kıraat İlminin Temel Kaynakları

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid IV

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid III

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kıraat Metinleri

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VII

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid V

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi II

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid V

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VII

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid VII

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid III

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid III

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Karabaş Tecvidi

Akdemir M. A. (Danışman)

A.Sare(Öğrenci)

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2019 - 2020

2019 - 2020

Mütevatir Kıraatlerden Ebu Amr Kıraati es-Susi Rivayeti Usul ve Uygulama Kursu

Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

Akdemir M. A.

2018 - 2019

2018 - 2019

Mütevatir Kıraatlerden Nafi’nin Verş Rivayeti Usulü ve Uygulaması

Uygulama Araştırma Merkezi - Kurs

Akdemir M. A.

2003 - 2011

2003 - 2011

Kıraat İcazeti

Akademik Birimler - Sertifika Programı

Akdemir M. A.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Yöresel Tavır Bağlamında Sahih Tilavet Kriterleri

Akdemir M. A.

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.9-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

KIRAAT İLMİNDE TAHRiRAT MESELESİ

Akdemir M. A.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.83-112, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Problems Related To Measures Of Stretching (Madd) in The Method Of The Science Of Qiraat

Akdemir M. A.

Tokat Gaziosmanpasa University Journal of Faculty of Theology, cilt.6, ss.175-196, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

Kıraat İlmi Eğitim-Öğretiminde Med Mertebeleri ve Ölçüleri Bağlamında Oluşan Ekoller

Akdemir M. A.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.15-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Dabtu l Mushaf ve Tecvidli Mushaf Basımına Dair Bazı Tespit ve Değerlendirmeler

Akdemir M. A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi., ss.291-303, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

Kur an Ezberinde Kalite İhtiyacı ve Donanımlı Hafızlık

Akdemir M. A.

Usul Dergisi, ss.4-8, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

The Relation Between Recitation Styles And The Different Qur an Scriptures

Akdemir M. A.

The Journal of Rotterdam Islamic and Social Sciences, cilt.1, ss.141-152, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2009

2009

Kur an Kıraatlerinin Karakteristiği ve Tefsir ilmine Etkisi

Akdemir M. A.

Kur'ani Hayat Dergisi, ss.51-55, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Tecvid Kitabı Seviyeleri ve Kapsamları

AKDEMİR M. A.

T.C. DİB. II. Tecvid Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 16 Kasım 2019

2019

2019

Verş Mushafında Zapt Sistemi

AKDEMİR M. A.

Verş Usulü Kur’an-ı Kerim’in İmlâ Problemleri Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2019

2018

2018

İbnü’l-Cezerî’nin Eserlerinde Med Mertebeleri, Ölçülendirme Tercihleri ve Uygulamaya Yansıyan Hususlar

Akdemir M. A.

Uluslararası İbnü’l-Cezerî Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018, ss.1-25

2015

2015

Harput Ulemasından Hâmid b. Abdülfettâh el-Paluvî

Akdemir M. A.

Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu-Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, ss.437-450

2015

2015

Aşere Takrib Eğitimi ve Uygulama Farklılıkları

AKDEMİR M. A.

T.C.Diyanet İşleri Başkanlığı Tecvit Çalıştayı, Kastamonu, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015

2015

2015

Kıraat Çalıştayı Müzakereleri

AKDEMİR M. A.

Kıraat Çalıştayı, Bolu, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2015

2012

2012

Kıraat Eğitim ve Öğretiminde Uygulanan Metotlar

Akdemir M. A.

Tarihten Günümüze Kıraat İlmi Konulu Uluslararası I. Kıraat Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2012, ss.605-617

2015

2015

Harput Kıraat Alimlerinden Hamid b Abdülfettah el Paluvi ve Zübdetü l İrfan Adlı Eseri

AKDEMİR M. A.

T.C.Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an-ı Kerim Okuyucuları Semineri, Elazığ, Türkiye, 10 - 13 Mart 2015

2013

2013

Medrasetu’l-ikrâ fî Turkiyâ ve ehemmu simâtihâ ve muessesâtuhâ

Akdemir M. A.

S.ARABİSTAN, Mülteka’l-Kurrâ el-Âlemi’l-İslâmî Sempozyumu-Riyad, Ar-Riyad, Suudi Arabistan, 5 - 06 Kasım 2013, cilt.1, ss.263-291

2013

2013

Târîhu ilmi’l-kırââti ve turuku tedrîsî ve muessesâtuhû fî Turkiyâ

Akdemir M. A.

TUNUS, İlmu’l-Kırââti Beyne Sebâti er-rivâyeti ve en-nakli ve tehavvuli keyfiyyeti en-nutkı abra el-usûri” Uluslararası Kıraat Sempozyumu, Tuzer, Tawzar, Tunus, 18 - 19 Mayıs 2013, ss.1-31

2013

2013

Târîhu ilmi’l-kırââti ve muessesâtuhû fî Turkiyâ

Akdemir M. A.

FAS, el-Kırââtu’l-Kur’âniyye fi’l-Âlemi’l-İslâmî (Evdâ` ve Makâsıd) Uluslararası Sempozyumu-I, Marrakush, Fas, 7 - 09 Mayıs 2013, cilt.1, ss.14-53

2012

2012

İlahiyat Fakültelerinde Kuran ve Kıraat Derslerinde Mevcut Durum, Beklenti ve Öneriler

AKDEMİR M. A.

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı I. Koordinasyon Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Trabzon, Trabzon, Türkiye, 15 - 16 Eylül 2012

2012

2012

Kur an Eğitim ve Öğretiminde Temel Sorunlar

AKDEMİR M. A.

Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu, DİB, Ankara, Türkiye, 30 Mart - 01 Nisan 2012

2007

2007

Devru’l-berâmici es-sekâfiyyeti ve el-fenniyyeti fi et-tevâsuli ilâ el-muctemeâti el-Âlemiyyeti

Akdemir M. A.

LİBYA, ISESCO Akdu Halkatin Dirasiyyetin Havle Tavzîfi Vesâitı’l-İttisâli li Tervîci’t-Türâsi el-Fikrî el-İslâmî ve Tebsîtıhî” (İslami Fikir ve Kültür Mirasının Tanıtım ve Yaygınlaştırılmasında İletişim Araçlarından Yararlanma) Konulu Konferans, Tarabulus, Libya, 25 - 28 Temmuz 2007, ss.1-4

2003

2003

Kıraat İlminde Tarikler

Akdemir M. A.

M. Rüştü Aşıkkutlu Anısına II. Kur'an ve Kıraati Sempozyumu, S.Ü., Sakarya, Türkiye, 25 Mayıs 2003, cilt.8, ss.164-177

2001

2001

Kıraat Resmu’l-Mushaf İlişkisi

Akdemir M. A.

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları IV, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2001, ss.117-134

2001

2001

Kıraat Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını ve Kıraat Eğitiminde Meslekler

AKDEMİR M. A.

Kur'an ve Tefsir Araştırmaları IV, ISAV, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2001, ss.168-170

2000

2000

Kırâât İhtilaflarının Karakteristiği ve Kategorik Açıdan Tahlilleri

AKDEMİR M. A.

III. Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları, ISAV, İstanbul, Türkiye, 14 Ekim 2000 - 15 Ekim 1999, ss.21

2000

2000

İcâzü’l-Kur ân (Gaybî Haberler)

AKDEMİR M. A.

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları III, ISAV, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2000, ss.479-491

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Zübdetül-İrfan fî Vucûhil-Kuran (2 Cilt)

Akdemir M. A.

DUBAİ-Caizetu Dubey ed-Duveliyye li’l-Kur’ani’l-Kerim, Dubai, 2020

2019

2019

Tecvîd-i Mahir

Akdemir M. A.

Rağbet Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2011

2011

Tecvid Dersleri

Akdemir M. A.

Drukkerij Print Expert, Rotterdam, Rotterdam, 2011

2010

2010

Kur’ân-ı Kerîm Elifbası

Akdemir M. A.

Drukkerij Print Deniz, Rotterdam, 2010

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Marmara Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2018

Haziran 2018

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ESCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Diğer Dergiler

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Temmuz 2019

Temmuz 2019

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE KUR’AN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

Çalıştay Organizasyonu

Akdemir M. A. , KILIÇ M.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2012

Kasım 2012

"Tarihten Günümüze Kıraat İlmi” Konulu Uluslararası 1. Kıraat Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Akdemir M. A.
İstanbul, Türkiye

Sanatsal Etkinlik

Kasım 2008

Kasım 2008

Hat ve Ebru Gösterisi ve Sergisi

Akdemir M. A.

Mayıs 2008

Mayıs 2008

Uluslararası Ticaret Fuarı

Akdemir M. A.

Mayıs 2006

Mayıs 2006

Ebru Gösterisi, Karma Sergi

Akdemir M. A.Jüri Üyelikleri

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Yalova Üniversitesi

Ekim-2013

Ekim 2013

Yarışma

Dubai International Holy Quran Award - Goverment of Dubai

Ekim-2012

Ekim 2012

Yarışma

Moscow International Quran Reciting Competition - Chairman of Russia Muftis Council

Mart-2008

Mart 2008

Yarışma

20. Europäische Koran-Rezitationswettbewerb - IGMG

Kasım-2001

Kasım 2001

Yarışma

Dubai International Holy Quran Award - Goverment of Dubai