Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ey Fakihler Zümresi Sizler Tabipsiniz Bizler ise Eczacıyız Sözünün Tespiti ve Muhteva Değerlendirmesi

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.13, pp.75-94, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sahihu l Buhârî de Mutâbi Hadisler ve Mutâba atın Amaçları

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.12, pp.61-77, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bid at Ehlinden Hadis Rivayeti Kapsamında Mihne Sürecinin Cerh ve Ta dil e Etkisi

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, vol.12, pp.29-57, 2013 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Ehl i Hadis Tarafından Ebu Hanife ye Yöneltilen Tenkitler

JOURNAL OF ISLAMIC RESEARCH, vol.6, pp.6-21, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Muhaddislerin Ebu Hanife’ye Yönelik Eleştirileri

İmam-i Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 21 - 26 November 2003

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

TÜRKİYE DİYANET VAKFIİSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2007

TÜRKİYE DİYANET VAKFIİSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2006

TÜRKİYE DİYANET VAKFIİSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diynet Vakfı Yayınları, pp., 2005

TÜRKİYE DİYANET VAKFIİSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2004