Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hakîkate Vuslat ve Usûle Dair…

Hadis Tetkikleri Dergisi , vol.20, no.2, pp.5-6, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

İlim Tasavvurumuz ve İç İnsicâmı…

Hadis Tetkikleri Dergisi , vol.20, no.1, pp.5-7, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Muhaddislerin Ebu Hanife’ye Yönelik Eleştirileri

İmam-i Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 21 - 26 November 2003

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

TÜRKİYE DİYANET VAKFIİSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2007

TÜRKİYE DİYANET VAKFIİSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2006

TÜRKİYE DİYANET VAKFIİSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diynet Vakfı Yayınları, pp., 2005

TÜRKİYE DİYANET VAKFIİSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2004

Metrics

Publication

19

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

9

Open Access

3