Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - 2019 Assistant Professor

  Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences

 • 2012 - 2014 Assistant Professor

  Hitit University, Faculty Of Theology, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences

Non Academic Experience

 • 2016 - 2022 Başkan

  Doğu Türkistan Ulemaları Derneği

 • 2003 - 2022 Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

  Hadis Tetkikleri Dergisi

 • 1998 - 2002 Araştırma görevlisi

  Çilehane İlmi Araştırmalar Derneği