Biyografi

Eğitim ve İş Hayatı

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Prof. Dr. Ata Özdemirci, 2002 yılında Marmara Üniversitesinde akademik kariyerine başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, Marmara Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalından almıştır. Doçent unvanını 2015 yılında “Yönetim ve Strateji” alanında alan Özdemirci, halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında “Uygarlık Tarihi”, “Sosyal Girişimcilik”, “Bilim Felsefesi” ve “İşletme Yönetimi” derslerini vermektedir. Youtube ve Spotify’da herkesin erişimine açtığı Uygarlık Tarihi dersinin çok sayıda takipçisi vardır.


“Kendi Hikayesini Yazanlar: Girişimci İş Kadınları Anlatıyor”, “Şirket ve Popüler Kültür”, “Stratejik Liderlik ve Örgütsel Uyumlanma”, Şadi Can Saruhan’la birlikte kaleme aldığı “Bilim, Felsefe ve Metodoloji” ve Erol Eren’le ortak yazar olduğu “İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası” adlı eserleri vardır. Ayrıca, uluslararası akademik dergilerde pek çok bilimsel makalesi yayımlanmış ve eserleri yüzlerce atıf almıştır.


Akademik çalışmalarında ve kitaplarında bilim felsefesi, stratejik yönetim, popüler kültür, insan kaynakları ve kurumsal girişimcilik konularında uzmanlaşan Özdemirci, pek çok köklü işletmede kurumsal dönüşüm projeleri gerçekleştirmiş ve liderlik akademisi kurmuştur. Aynı zamanda çevrimiçi sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren Steto isimli bir teknoloji şirketinin kurucularındandır.

Uzmanlaşma Alanları

Verdiği Dersler

Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye 2004 - 2010
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye 2000 - 2004
Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat, İnşaat Mühendisliği, Türkiye 1996 - 2000

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Strateji sürecinin planlılık düzeyi, liderlik stilleri ve çevresel koşulların örgütsel uyumlanma üzerindeki etkisi: İSO'ya bağlı ışletmeler üzerinde bir araştırma., Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2010
Yüksek Lisans, Popüler kültür, tüketim psikolosi ve imaj yönetimi: Türkiye (1950-1980), Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2004

Araştırma Alanları

Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim ve Yönetici Geliştirme, Strateji Bilimi, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2021 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2016 - 2021
Öğretim Görevlisi Dr., Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2010 - 2016
Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2002 - 2010

Akademik İdari Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2018 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Değer Yönetimi, Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Metodoloji, Doktora, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Değer Yönetimi (2. Öğretim), Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Seminer, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Performans Değerlendirme Sistemleri (Tezsiz), Yüksek Lisans, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Seminer, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Performans Değerlendirme, Yüksek Lisans, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
İş Planı ve Girişimcilik, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Genel İşletmecilik, Lisans, 2013 - 2014, 2019 - 2020
İş Planı ve Girişimcilik (Tezsiz), Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Sosyal Girişimcilik, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Uygarlık Tarihi, Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Uygarlık Tarihi (2. Öğretim), Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Global Change Management and Sustainability, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Bilimsel Analiz ve Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Yönetim ve Örgüt Teorisinde Çağdaş Yaklaşımlar, Doktora, 2017 - 2018
Yönetim Düşünce Sistem ve Süreçleri, Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016

Yönetilen Tezler

Özdemirci A., Türkiye'deki sosyal girişimlerde gönüllülüğün doğası : Örnek olay incelemesi, Yüksek Lisans, N.YÜCEL(Öğrenci), 2021
Özdemirci A., STK-işletme işbirliği: Örnek olay analizi, Yüksek Lisans, E.KALÇIK(Öğrenci), 2021
Özdemirci A., Dürtme kuramı perspektifinden bağışçılık davranışlarının yönlendirilmesi üzerine deneysel bir çalışma, Yüksek Lisans, H.YÜKSEL(Öğrenci), 2021
Özdemirci A., Girişimcilikte Tembellik ve Sosyal Sermayenin Yaratıcılık ve İnovasyon Üzerindeki Etkileri, Doktora, B.SAFRAN(Öğrenci), 2020
Özdemirci A., Lider-İzleyici Fantazisi: Lider ve İzleyici Kimlik İnşasına Lacanyen Bir Yaklaşım, Yüksek Lisans, Y.AVCI(Öğrenci), 2020
Özdemirci A., SİVİL TOPLUM GÖNÜLLÜLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE BAĞLANMA TİPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Yüksek Lisans, K.ŞENGÜN(Öğrenci), 2020
Özdemirci A., Türkiye'de kooperatif okulların ekosistemi, Yüksek Lisans, B.VARGÜN(Öğrenci), 2020
Özdemirci A., Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyet Alanlarına Göre Çalışanlarının Kariyer Değerleri ve Bir Araştırma, Yüksek Lisans, A.YILDIRIM(Öğrenci), 2020
Özdemirci A., VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN PERFORMANS TEMELLİ KULLANILMASI: PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA, Yüksek Lisans, C.ÜLKER(Öğrenci), 2020
Özdemirci A., Yöneticilerin Kişilik Özellikleri İle Stratejik Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki: Türkiye'deki STK Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans, T.GÜVELİ(Öğrenci), 2019
ÖZDEMİRCİ A., Kurum kültürünün insan kaynakları yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisi : Türk ve Ürdün özel sektörü üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans, Y.Zaatreh(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., DEZAVANTAJLI BİREYLERE POZİTİF AYRIMCILIKLA İSTİHDAM SAĞLAYAN SOSYAL GİRİŞİMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Yüksek Lisans, Y.KEMER(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., Örgütlerarası ağlar perspektifinden sivil toplum kuruluşları, Yüksek Lisans, M.MALO(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., Örgütsel çift yeteneklilik ve stratejik liderliğin kurumsal girişimcilik üzerindeki etkisi, Yüksek Lisans, A.RASULOVA(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., KIRSAL ALANDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM GİRİŞİMLERİ: KADIN GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Yüksek Lisans, Z.BURCU(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., Effects of industry and energy 4.0 on the industrial facilities, Yüksek Lisans, O.BAHÇECİ(Öğrenci), 2019
ÖZDEMİRCİ A., Türkiye ve Romanya’da koruma altındaki yabancılara hizmet veren kurumların yönetim ve organizasyon yapıları, politikaları ve sürdürülebilirlikleri üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans, Ö.Kızıldağ(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., İş tatmini, duygusal emek ve kurumsal itibar ilişkisinin bankacılık sektörü çalışanları üzerinde bilişsel uyumsuzluk kuramı çerçevesinde incelenmesi, Yüksek Lisans, C.EFE(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., Türkiye'deki Suriyeli göçmen girişimciler üzerine bir alan araştırması, Yüksek Lisans, E.ŞEYDA(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., KONTROL ODAĞININ İÇGİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ, Yüksek Lisans, D.GÖNÜLKIRMAZ(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., TİYATRO METİNLERİNDE ŞİRKET TEMASI: İŞLETME YÖNETİMİ TARİHİNİN 20. YÜZYIL BATI TİYATROSUNDAKİ İZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Yüksek Lisans, A.EKAL(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., Kurum kültürü ve liderlik tarzlarının yabancılaşma üzerine etkisi, Yüksek Lisans, T.ÇAM(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., TÜRKİYE VE ROMANYA'DA KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARA HİZMET VEREN KURUMLARIN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPILARI, POLİTİKALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Yüksek Lisans, Ö.KIZILDAĞ(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., Y Kuşağının Örgütsel Bağlılığı ve İş Tatmini Üzerinde Nitel Bir Araştırma, Yüksek Lisans, A.KAKLIKKAYA(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMADA REKABET STRATEJİLERİ VE YENİLİK YÖNETİMİNİN ROLÜ, Yüksek Lisans, A.GÖKTAŞ(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., REKABET STRATEJİLERİ VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL UYUMLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Yüksek Lisans, M.DEMİREL(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., Sivil toplum kuruluşlarının kaynak geliştirme politikaları ve algıladıkları bağışçılık davranışı arasındaki ilişki, Yüksek Lisans, K.KARATAŞ(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA STRATEJİ SÜRECİNİNPLANLILIK DÜZEYİ VE LİDERLİK TİPLERİNİNÖRGÜTSEL UYUMLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Yüksek Lisans, B.ÇİTE(Öğrenci), 2019
Özdemirci A., Yabancı öğrencilerin işe alınabilirlik algıları ve kariyer beklentileri: Türkiye'deki sosyal bilimler öğrencileri üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans, A.JUNIOR(Öğrenci), 2018
Özdemirci A., Start-up'larda ve kurumsal firmalarda kurumsal girişimcilik ve çalışan girişimciliği üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans, G.ÜZENÇ(Öğrenci), 2018
Özdemirci A., Türkiye'de kadın hareketinin kurumsallaşması, Yüksek Lisans, S.DURAN(Öğrenci), 2018
Özdemirci A., İnsan kaynakları uygulamaları ve psikolojik güçlendirmenin kurum performansı üzerindeki etkisinde kurumsal girişimciliğin aracı rolü, Yüksek Lisans, L.ABDURAHMANLI(Öğrenci), 2018
Özdemirci A., Toplumsal projelerin başarısında sosyal sermayenin rolü: Sivil toplum kuruluşlarında bir araştırma, Yüksek Lisans, Z.ÖZKÜÇÜK(Öğrenci), 2017
Özdemirci A., Örgüt ikliminin, güvenin, kontrol arzusunun ve bilgi dağıtımının algılanan örgütsel politika üzerindeki etkisi, Yüksek Lisans, A.SHALTOOT(Öğrenci), 2016
ÖZDEMİRCİ A., Örgüt ikliminin, güvenin, kontrol arzusunun ve bilgi dağıtımının algılanan örgütsel politika üzerinedeki etkisi, Yüksek Lisans, A.Shaltoot(Öğrenci), 2016

Jüri Üyelikleri

Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Doğuş Üniversitesi, Ocak, 2020
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Doğuş Üniversitesi, Ocak, 2020
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Doğuş Üniversitesi, Ocak, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Eylül, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Eylül, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Bahçeşehir Üniversitesi, Ağustos, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Doğuş Üniversitesi, Haziran, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Doğuş Üniversitesi, Haziran, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Doğuş Üniversitesi, Haziran, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Doğuş Üniversitesi, Aralık, 2018
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Doğuş Üniversitesi, Aralık, 2018
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Doğuş Üniversitesi, Aralık, 2018
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Doğuş Üniversitesi, Aralık, 2018
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Marmara Üniversitesi, Eylül, 2018

Verdiği Kurs ve Eğitimler

Özdemirci A., İnsan Kaynakları - Performans Yönetimi/Ücret Yönetimi 2019 Eylül, 2019 - 2019
Özdemirci A., İşyeri Psikoloğu - Stratejik İK Yönetimi, 2019 - 2019
Özdemirci A., Stratejik Planlama, 2014 - 2014

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Hakemlikler

MANAGEMENT RESEARCH REVIEW, AHCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2018
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2018
TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2014

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):7
h-indeksi (WOS):1

Girişimcilik Faaliyetleri

Anonim, Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, 17 Mart 2020, Kurucu Ortak