Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ticari İşletme ve Terimleri

Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, , vol.1, no.7, pp.5-8, 2014 (National Non-Refereed Journal)

3167 Sayılı Yasa Çerçevesinde Çek Karşılığının Ödenmemesi

Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, vol.1, no.2, pp.17-23, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Anonim ortaklıkların haklı nedenle feshi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nu Beklerken

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.2, pp.839-850, 2012 (National Refreed University Journal)

Türk Ticaret Kanunu Tasarısında anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, , vol.28, no.1, pp.171-183, 2010 (National Refreed University Journal)

Aracı Kurumların Meslek Kurallarına Aykırı İşlemleri Ve Sonuçları

Prof. Dr. Ömer Teoman’a Armağan., vol.1, no.1, pp.671-696, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Yabancı Para Borçları ile İlgili Yargıtay 7 Ceza Dairesinin Bir kararı Üzerine Düşünceler

Mükellefin Dergisi, vol.1, no.79, pp.81-86, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Portföy Yönetim Şirketlerinin Hukuki Sorumluluğu ve Sorumluluk Davaları

Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, vol.1, no.1, pp.525-550, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi Mümkün Müdür

Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.9, pp.81-84, 1998 (National Refreed University Journal)

Türk Sermaye Piyasasında İçerden Ticaret Suçu

Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog Dergisi, vol.1, no.6, pp.31-35, 1997 (National Non-Refereed Journal)

İngiltere de Finans Hizmetleri Kanunu ve Getirdiği Düzenlemeler

Yaklaşım, vol.1, no.52, pp.62-71, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Türk Sermaye Piyasasında Kaydi Değer Sistemi

Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog Dergisi, vol.1, no.4, pp.60-64, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ve Uygulaması

Yaklaşım, vol.1, no.8, pp.14-19, 1993 (National Non-Refereed Journal)

Anonim Ortaklık Genel Kurullarında Toplantı ve Karar Yetersayıları

Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, vol.1, no.3, pp.29-32, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Borçlar Kanunu nun 83 Maddesinin Yeni Düzenlenişi Karşısında Yabancı Para Borçlarının İfası

Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi , vol.1, no.1, pp.11-13, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Karma Taşımalar Özellikle Taşıyıcının Ziya ve Hasardan Dolayı Sorumluluğu Açısından

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi , vol.1, no.1, pp.505-527, 1984 (National Non-Refereed Journal)

Suçlu Çocukların Yargılanması

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.3, pp.665-678, 1984 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çok Kültürlülüğün Yansıması Olarak Ticaret Hukuku Açısından Şirket Birleşmeleri

2.Uluslararası Sosoyal Ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 17 - 20 May 2018

Sermaye Piyasalarında İzahnameden Doğan Tazminat Sorumluluğu

ICSES International Social and Economic Sciences Congress, Atina, Greece, 15 - 19 November 2017

Books & Book Chapters

Ticaret Hukuku Ders Kitabı

Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2020

Ticaret Hukuku Ders Kitabı

Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, İstanbul, 2018

Ticaret Hukuku Ders Kitabı

Beta basım Yayın Dağıtım AŞ, İstanbul, 2015

Şirketler Toplukluğunda Hakim Şirketin İtibarı ve Güven Sorumluluğu

in: Reputation Management, Haluk Sumer,Helmut Pernsteiner, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.189-212, 2014

‘Anonim Ortaklıkların Mali Durumunun Bozulması ve Sermaye Kaybı Nedeni ile Sona Ermesi

in: Crisis Management, Haluk Sumer,Helmut Pernstein, Editor, Bilgi Yayınevi, İstanbul, pp.729-755, 2009

Türk Sermaye Piyasası Hukuku ve Seçilmiş Mevzuat

Alfa Basım Yayın Dağıtım Ltd Şti, İstanbul, 2002

Sermaye Piyasasında Meslek Kuralları Ve Türk Hukukunda uygulanması

Alfa Basım Yayın Dağıtım Ltd Şti., İstanbul, 2001