Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - Devam Ediyor Sanatta Yeterlik

  Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık (Sy), Türkiye

 • 2012 - 2015 Yüksek Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Türkiye

 • 2008 - 2012 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Yüksek Lisans

  Bir konut alanında kültürel değişimin mekansal sürekliliği: Sille/Hacı Ali Ağa Sokağı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü