Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Seçme Hakkının Yaş Bakımından Sınırlanması ve Osmanlı-Türkiye Anayasacılığındaki Evrimi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.27, no.2, pp.983-1012, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İHAS’a Ek 15 ve 16 No.lu Protokollere İlişkin Genel Gözlemler

Anayasa Hukuku Dergisi, vol.4, no.8, pp.107-129, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Büyük Millet Meclisi ne Dilekçe ile Başvuru Hakkı

Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, pp.607-650, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Prof Aliefendioğlu nun Türkiye Anayasa Mahkemesi İçtihadına Katkısı Üzerine Birkaç Gözlem

Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan, pp.81-92, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

‘Devlet İşlevlerinin Sürekliliği’ İlkesi Ekseninde 1982 Anayasal Kurumlarının Analizi

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.Prof. Dr. Aydın Aybay'a Armağan, pp.255-302, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Kaboğlu Oran Davası ndan Çarpıcı Notlar Ne Mutlu Türkiye liyim Diyebilene

Karşı Hukuk, no.2, pp.11-16, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Din Vicdan Özgürlüğü ve Din Devlet İlişkisi

Prof. Dr. Bülent TANÖR Armağanı, pp.561-609, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Pasaport Kanunu Madde 22 ve 23: 1982 Anayasası ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne Ek IV No.lu Protokol’e Aykırılık Sorunu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.57, no.3, pp.49-76, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Books & Book Chapters

Yeni Anayasa Sürecinde Usule İlişkin Sorunlar ve Öneriler

in: Anayasa Raporu Çalışması Yeni Anayasa Yapım Süreci Hakkında Çalışma, , Editor, Legal, pp.29-33, 2012

Yeni Anayasanın Yapım Yöntemi (Bölüme katkı)

in: Yeni Anayasa Yuvarlak Masa Toplantıları Dizisi Yeni Anayasanın Beş Temel Boyutu, Ergun Özbudun & Turgut Tarhanlı, Editor, TÜSIAD, pp.13-15, 2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Dilekçe İle Başvuru Hakkı

in: Disiplinlerarası Yaklaşımla İnsan Hakları, Selda Çağlar, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.213-254, 2010 Sustainable Development