Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Law, Public Law, Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Law, Public Law, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Istanbul University, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  1982 Anayasası Ekseninde Türev Kurucu İktidar Yetkisinin Sınırları ve Yargısal Denetimi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006 (IX+692 s.)

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

 • 2000 Postgraduate

  Türk ve Amerikan Yüksek Mahkeme Kararlarında Din-Vicdan Özgürlüğü ve Din-Devlet İlişkisi [Lâisizm-Sekülerizm], Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Haziran 2000. (XII+308 s.)

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü