Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Preconception care

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED CARE, vol.13, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Sudden infant death syndrome: How much mothers and health professionals know

PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.53, no.1, pp.24-28, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Influence of Prenatal Counselling on Postpartum Contraceptive Choice

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, vol.38, no.4, pp.1243-1249, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

CAREGIVERS' VOICES; ATTITUDES TOWARDS ELDERLY AND CARE GIVING

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, vol.12, no.1, pp.18-24, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Drug utilization and teratogenicity risk categories during pregnancy

ADVANCES IN THERAPY, vol.24, no.1, pp.68-80, 2007 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Providers' knowledge of, attitude to and practice of emergency contraception

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, vol.10, no.1, pp.43-50, 2005 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Emergency Contraception

marmara medical journal, vol.14, no.4, pp.259-264, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The relationship between abdominal obesity and irritable bowel syndrome in adults.

Marmara Medical Journal, vol.35, no.1, pp.31-35, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

Levonorgestrelli Rahimiçi Sistem(Lng-Ris)-Mirena® İle İlgili Türkiye'de Yapılmış Çalışmalar

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.14, no.2, pp.299-304, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Standard days method: Comparison of CycleBeads and Smartphone app

International medicine, vol.2, no.5, pp.294-301, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Contraceptive Use of Levonorgestrel Intrauterine System: Case Series

Journal of Turkish Family Physician, vol.11, no.3, pp.116-123, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

One-Year Evaluation of Family Medicine Obesity Clinic Applications

TJFMPC Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.13, no.4, pp.481-6, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Ottawa Ankle Rules in primary care – awareness, importance and use by family physicians

Family Medicine Primary Care Review, vol.21, no.4, pp.318-323, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Knowledge, Attitude and Behaviors of Adults About Adulthood Immunization

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.12, no.3, pp.215-225, 2018 (Other Refereed National Journals)

Relationship between obesity and thyroid function in adults

MARMARA MEDICAL JOURNAL, vol.31, no.2, pp.76-80, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Kırsal Hekimlik ve Üreme Sağlığı

Turkiye Klinikleri Journal of Family Medicine Special Topics, vol.9, no.4, pp.297-302, 2018 (Other Refereed National Journals)

Adolesan Dönemi ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Türkiye Klinikleri Aİle Hekimliği Özel, vol.9, no.5, pp.45-55, 2018 (Other Refereed National Journals)

An Evaluation of the Psychosocial Status of Infertile Women

Southern Clinics of Istanbul Eurasia, vol.28, no.3, pp.212-216, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Depresyonun Nörobiyolojisi

türkiye klinikleri aile hekimliği özel sayısı, vol.8, pp.7-14, 2017 (Other Refereed National Journals)

Burnout of the public transportation vehicle drivers A cross sectional study

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.19, pp.22-30, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Sağlık Durumuna Bir Bakış Kesitsel bir çalışma

Turkish Family Physician, vol.6, pp.1-10, 2015 (Other Refereed National Journals)

Thyroid hormones and BMI in obese children: One year follow up results

MARMARA MEDICAL JOURNAL, vol.28, no.3, pp.129-134, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Aile Hekimliği Uygulamalarında Akılcı İlaç Kullanımı

Türkiye Klinikleri Farmakoloji Özel Dergisi, vol.3, no.1, pp.45-49, 2015 (Other Refereed National Journals)

Altmışbeş yaş üstü erişkinlerde aşılanma durumu ve bilgi düzeyleri

Turkish Family Physician, vol.5, pp.19-23, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The vaccination status and knowledge level of vaccines among adults over the age of sixty- five

The Journal of Turkish Family Physician, vol.5, no.3, pp.19-23, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara Yaklaşım

Türkiye Klinikleri Aile hekimliği Birinci Basamakta Kadın Sağlığı Özel Sayısı, vol.4, no.6, pp.7-14, 2013 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarda Tiroid Hormon Düzeylerinin Obeziteyle İlişkisi

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.17, no.3, pp.101-105, 2013 (Other Refereed National Journals)

Birincil ve İkincil Korunmada Birinci Basamak Hekiminin Önemi

Klinik Gelişim Kalp Yetmezliği, vol.24, no.2, pp.76-79, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tremor II: Ayırıcı Tanıda Parkinson

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.14, no.1, pp.26-31, 2010 (Other Refereed National Journals)

Aile Hekimliği Günlük Pratiğinde En sık Karşılaşılan Solunum Yolu Hastalıkları

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Solunum Yolu Hastalıkları Özel Sayısı., vol.1, no.4, pp.6-12, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yaşam Tarzı ve Gastrointestinal Sistem Hastalıkları İlişkisi

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Birinci Basamakta Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Özel Sayısı, vol.1, no.2, pp.21-29, 2010 (Other Refereed National Journals)

Knowledge and perceptions of young adolescents about pubertal changes

Turkish Journal of Public Health, vol.5, pp.57-63, 2007 (Other Refereed National Journals)

How to manage a European Union Project from the perspective of a project coordinator

Turkish Journal of Public Health, vol.5, no.2, pp.86-88, 2007 (Other Refereed National Journals)

Birinci basamakta bağ dokusu hastalıklarına yaklaşım

sendrom, vol.19, no.7, pp.49-53, 2007 (Other Refereed National Journals) identifier

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Beceri Laboratuarı Uygulamaları

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.21, pp.1-10, 2006 (Other Refereed National Journals)

Gebelik Tanısı Alma Zamanı ve İlişkili faktörler

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.10, no.4, pp.156-159, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Aile Hekimliğinin Geleceğine Yönelik Planlar

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.9, no.1, pp.37-40, 2005 (Other Refereed National Journals)

Hastaların Hipertansiyon ve Antihipertansifler Konusundaki Algı ve İnanışları

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.9, pp.153-158, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni doğum yapmış annelerin çocukluk çağı aşıları hakkındaki bilgi düzeyi

Türkiye Klinikleri Pediyatri, vol.14, no.1, pp.1-9, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyi

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.9, no.3, pp.105-112, 2005 (Other Refereed National Journals)

İletişim Becerileri Eğitimi İçerik ve Değerlendirme

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.14, pp.28-37, 2004 (Other Refereed National Journals)

Aile Hekimliği ve Periyodik Sağlık Muayenesi

Aktüel Tıp, vol.9, no.6, pp.39-50, 2004 (Other Refereed National Journals)

İletişim Becerileri: İçerik ve Değerlendirme

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.14, no.14, pp.27-36, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocukluk Obezite ve Televizyon

TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ DERGİSİ, vol.12, pp.67-71, 2003 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Birinci Trimester Tarama Programı Kromozomal Anomalileri Tanımada Ne Kadar Etkindir

Trkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, vol.13, no.2, pp.113-116, 2003 (Other Refereed National Journals)

Global Status of Infectious Diseases in 2003

Turkish Journal of Public Health, vol.1, no.2, pp.86-94, 2003 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Incidence of Group B Streptococcus Colonization In The Female Genital Tract

Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine, vol.7, no.1, pp.32-35, 2001 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Gebelerde Grup B Streptokok İnfeksiyonu

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.1, no.2, pp.94-95, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

eTansiyon Akıllı Mobil Yazılımı Uygulamasının Tasarım ve Gerçekleştirimi

2020 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2020, no.20198800, pp.328-335 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

İstanbul Eczacı Odası, İstanbul, Turkey, 10 December 2019 Sustainable Development

Implementing COPC In Primary Health Care Centers

European Forum for Primary Care 2019 Conference Nanaterre Paris, 30 September - 01 October 2019

ETansiyon Akıllı Telefon Uygulamasının Hipertansiyon Kontrolüne Etkisi

14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turkey, 11 - 13 April 2019

Erişkinlerde Abdominal Obezite ve Huzursuz Barsak Sendromu İlişkisi

11.Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Turkey, 9 - 12 November 2017 Sustainable Development

A CLINICAL MODEL FOR CLIDHOOD OBESITY MANAGEMENT IN PRIMARY CARE

21.th wonca world conference of family doctors, Rio-De-Janeiro, Brazil, 2 - 06 November 2016, vol.1 Sustainable Development

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

15. ulusal aile hekimliği kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.24-28

Preventive measures taken by family physicians How much do they care about their health

20th Wonca Europe Conference 2015 İstanbul, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015, vol.19, pp.99

Effects on Blood Pressure Control in Hypertensive Patients By Sending Daily SMS

20th Wonca Europe Conference 2015 İstanbul, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015, vol.19, pp.66

Management of Childhood Obesity in Primary Care

20th Wonca Europe Conference 2015 İstanbul, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015 Sustainable Development

Relationship Between Obesity and Thyroid Functions in Adults

20th WONCA EUROPE CONFERENCE ISTANBUL, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015, vol.19, pp.82-83 Sustainable Development

An effective educational model for the empowerment of exclusive breastfeeding

20th Wonca Europe Conference 2015 İstanbul, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015

The use of Family Medicine by the Families a qualitative study

20th WONCA EUROPE CONFERENCE 2015 İSTANBUL, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015

Why They Give Up Breastfeeding So Early A qualitative study from Turkey

20th Wonca Europe Conference 2015 İstanbul, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015

Prevalence of Overweight and Obesity Among Turkish 6 15 Years Old School Children

20th WONCA EUROPE CONFERENCE 2015 İSTANBUL, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015 Sustainable Development

The right words to promote vaccination

20th Wonca Euroep Conference 2015 İstanbul, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015 Sustainable Development

Evaluation of electronic prescribing after one year use

20th Wonca Europe Conference 2015 İstanbul, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015

1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Cinsel Yolla Bulaşan Viral enfeksiyonlar. Human Papilloma Virus: Korunma, Tanı, İzlem ve Danışmanlık

Uluslararası Katılımlı 4.Ulusal Viroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 26 June 2011, vol.1, pp.96-100

Yaşlıları Spor Yapmaya Teşvik Eden Faktörler

4. ULUSAL YAŞLI SAĞLIĞI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2010, vol.13, no.13079948, pp.86-87

Dünyada ve Türkiye’de RİA kullanımı

6.Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 April 2009, vol.1, pp.21-24

Dentists' spine problems and physical activiy

European General Practice Network Meeting, Antalya, Turkey, 8 - 11 May 2008, pp.37-34

Occupational risk factors of musculoskeletal symptoms among artists

European General Practice Research Network Meeting, Antalya, Turkey, 8 - 11 May 2008, pp.36

Gender in history taking

13th WONCA EUROPE CONFERENCE, Paris, France, 17 - 20 October 2007, pp.1287

Gender in procedural skill learning

EUROPEAN GENERAL PRACTICE NETWORK, Nijmegen, Netherlands, 10 - 13 May 2007, pp.53

Hypertension in school adolescents

European General Practice Network, Nijmegen, Netherlands, 10 - 13 May 2007, pp.35

A problem based coursse to emphasize "uniqeness" of the patient

12th REGIONAL CONFERENCE OF WONCA EUROPE , Florence, Italy, 27 - 30 August 2006, pp.150

Obesity in primary care: perceptions of health professionals

12th REGIONAL CONFERENCE OF WONCA EUROPE, Florence, Italy, 27 - 30 August 2006, pp.22-23 Sustainable Development

Childhood, Obesity and Television

WONCA Europe ESGP/FM , London, United Kingdom, 9 - 13 June 2002, pp.1 Sustainable Development

Ülkemizde Birinci Basamağa Yönelik Dispepsi Kılavuzu

5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi , Adana, Turkey, 27 - 30 March 2002, pp.490

Books & Book Chapters

Birinci Basamakta Sağlam Çocuk Takibi/Hukuki Sorumluluk

in: Pediatrik Klinik Adli Tıp, Prof.Dr.Mehmet Akif İnanıcı. Do.Dr.Gürkan Sert, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.77-86, 2022 Creative Commons License

Choosing your methodology to answer your question

in: How To Do Primary Care Educational Research A Practical Guide, Mehmet Akman,Val Wass,Felicity Goodyear-Smith, Editor, CRC, New York , Florida, pp.65-70, 2021 Creative Commons License

The Contribution of Family Medicine to the Reproductive Health Services

in: Ülkemizde Aile Hekimliğinin Sağlığın Geliştirilmesine Katkısı, Pemra Cöbek Ünalan, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.56-60, 2020 Creative Commons License

Sexual Orientation and Gender Identity in Primary Health Care

in: Birinci Basamakta Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığına Yaklaşım, Füsun Ayşin ARTIRAN İĞDE, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.78-82, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Gebelikte COVID-19 Epidemiyolojisi, Seyir ve Prognozu

in: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM - COVID-19, Hüsnü GÖKASLAN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.11-16, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Adolesanda Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Korunma

in: Adolesan Sağlığı Koruyucu Hekimlik ve Erken Tanı, Prof.Dr. Arzu Uzuner, Editor, Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti. Şişli - İstanbul - Türkiye, İstanbul, pp.385-428, 2015

Adolesanların cinsel ve üreme sağlığı

in: Adolesan Sağlığı, Doç Dr Çiğdem Apaydın Kaya, Editor, Medikal Akademi, İstanbul, pp.327-357, 2015

TAHUD Eğitim Etkinlikleri

in: TAHUD 25 yıl Kitabı, Prof.Dr.Okay Başak, Prof.Dr.İlhami Ünlüoğlu, Uz.Dr.Ali Cerrahoğlu, Uz.Dr.Ruşen Topallı, Editor, Medikal Akademi, İstanbul, pp.153-158, 2015

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

in: Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları, Doç.Dr.Kurtuluş Öngel-Doç.Dr.Ümit Aydoğan, Editor, ARGÜN Matbaa, İstanbul, pp.591-603, 2015

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

in: Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları. , Ümit Aydoğan, Editor, Argün matbaa, İzmir, pp.591-603, 2015