Education Information

Dissertations

  • 2016 Doctorate

    Akademik Çeviri Eğitiminde Yazınsal, Görsel ve Görsel-İşitsel Araçlarla Uygulamalı Çalışmaların Çeviri Edincine Katkısı

    İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviri Bilimi Bölümü