Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effectiveness of the Argumentation Method A Meta analysis

International Journal of Human Sciences, cilt.12, ss.1881-1898, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının gözüyle basit araç gereçlerle yapılan fen deneyleri

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.45-72, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE USE OF EDIBLE SCIENCE PROJECTS IN TEACHING SCIENCE CONCEPTS

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

A Meta analytic Study on the Effectiveness of the Argumentation Method

International Conference on New Horizons in Education - INTE 2015., Barcelona, İspanya, 10 Haziran - 12 Aralık 2015

A Meta Analysis on the Effectiveness of Argumentation Method

International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015

The Effects of Learning Style on Academic Achievement and Attitude through Internet Assisted Chemistry Education

One Voice International Conference and Forum for Educators, San-Francisco, Kostarika, 5 - 09 Temmuz 2008

Bilgisayar Destekli Öğretimde Ses Animasyon ve Simülasyonun Kolej Öğrencilerinin Bilişsel Öğrenimine Etkisi

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007

Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri Kullamının Isı Konusunu öğrenmelerine Etkisi

5th International Educational Technology Conference, Sakarya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.1-5

Fen Bilgisi öğretiminde Isı Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri ile öğretilmesi

VI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongres, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2004, cilt.1, ss.192-197

Fen Bilgisi Dersi Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri Hazırlanması ve Örnek Öğrenci Çalışmaları

Uluslar Arası Katılımlı 2000’li Yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Fen Bilgisi Öğretiminde Internet Kullanimi ve bir Web Sitesi Tasarimi

2000'li yillarda 1. Öğrenme ve Öğretme sempozyumu., 29 - 31 Mayıs 2002

Fen Bilgisi Dersi Öğretiminde Internet Kullanımı ve Bir Web Sitesi Tasarımı

Uluslar Arası Katılımlı 2000’li Yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Öğrencilerin oluşturdukları analojilerin öğrenmeye etkisi

Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 Ekim 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

THE USE OF EDIBLE SCIENCE PROJECTS IN TEACHING SCIENCECONCEPTS

Education Research Highlights in Mathematics Science and Technology 2016, Mack Shelley, S. Ahmet Kıray, Ismail Celik, Editör, ISRES Publishing., AMES, ss.48-57, 2016