Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Mathematics and Science Education, Turkey

 • 2001 - 2003 Post Graduate

  Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Mathematics and Science Education, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  İnternetin etkin kullanımı ile öğrenme stillerinin öğretmen adaylarının akademik başarı ve tutumlarına etkisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2003 Post Graduate

  Fen bilgisi öğretiminde ısı ve ısının maddedeki yolculuğu ünitesinin bilgisayar destekli öğretim materyalları ile öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü