Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dijital Pazarlamada Yeni Yönelimler: Dijital Skor Örneği

Üsküdar Üniversitesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, cilt.1, ss.82-83

Dijital Çağda Gerçekliğin İnşasında Halkla İlişkileri Yeniden Düşünmek

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜKTESİ, YENİ ZAMANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER SEMPOZYUMU, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019

Yeniliklerin Yayılması Modeli” Bağlamında Black Mirror Dizisinin Analizi

1st INTERNATIONAL CICMS (CULTURAL INFORMATICS, COMMUNICATIONMEDIA STUDIES) CONFERENCE, İstanbul, Türkiye, 03 Mayıs 2018

Dijital dizilerde ürün yerleştirme: Fi/Çi dizisi örneği

2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme., İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.204-215

Dijital ortamda Gündem belirleme ve yönetimi aracı olarak Google’ın kullanımı

Yıldız teknik Üniversitesi uluslararası sosyal, Beşeri ve idari bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 Nisan 2018

Kitap & Kitap Bölümleri